Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

Pohjois-Karjalan Sähkön vuosikertomus 2023

Asiakkaiden luottamuksen ansaitsee vain vastuullinen toiminta

Vuosi oli myynnillisesti menestyksellinen. Nautimme asiakkaiden luottamuksesta sopimuskumppanina niin henkilöasiakas- ja yritysasiakassektorilla kuin myös infraan liittyvissä työkohteissa. Henkilöstömme asiantuntijuus, innovatiivinen kehitystyö ja tapamme toimia ovat tämän kehityksen ajureita.

PKS konserni on omalta osaltaan toteuttamassa hiilidioksidipäästöjen hillintää. Esimerkkeinä ovat oman sähköntuotannon päästöttömyystavoitteen saavuttaminen vuoden alussa, energianeuvontaan painottuva asiakasviestintä ja monipuoliset sähköiset palvelut. Näiden avulla asiakkaamme voivat seurata omaa sähkönkulutustaan, osallistua kulutusjoustoon tai tehdä energiatehokkuustoimenpiteitä. Asiakkaat ovat enenevissä määrin energiavaikuttajia. Siitä kertoo myös jakeluverkkoomme liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien määrän lisääntyminen 12 prosentilla.

Myös voimalaitosten kunnossapidossa kokeiltiin uudenlaista tapaa toimia, kun Saarion vesivoimalaitoksen peruskorjaus toteutettiin kiertotalousperiaatteella. Kokeilusta saadut positiiviset kokemukset rohkaisevat kehittämään menetelmää myös tulevia revisioita varten.  

Tuure Aho
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Avainluvut

 

Liikevaihto (milj. euroa) 202,8
Liikevoitto (milj. euroa) 25,7
Tilikauden voitto (milj. euroa) 18,5
Investoinnit (milj. euroa) 43,2

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin

Vakituisen henkilöstön määrä