Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2015

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat  emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) ja SLT-Consults Oy, joka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

  2015 2014 2013 2012
Liikevaihto (milj. euroa)  109,1  117,4  119  125,2
Liikevoitto (milj. euroa)  11,9 17,9 16,3 23,9
Tilikauden voitto (milj. euroa)  8,9  14,1  15,4  18,2
Investoinnit (milj. euroa)  28,1 29,4 33,2 23,2
Pääoman tuottoaste, ROI (%)  4,6  7,6  7,4  11,8
Omavaraisuusaste (%)  73,7 83,4 82,0 81,0
Sähkön siirto (GWh)  1080  1102  1128  1191
Oma vesivoimatuotanto (GWh)  212 186 180 246
Sähkönkäyttöpaikat (kpl)  88578 88528 88377 87954
Verkostopituus (km)  21567  21493  21474  21353
Henkilöstö 31.12  240 266 285 283

 

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialue