Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2015
Pohjois-Karjalan Sähkö, henkilöstö
Pohjois-Karjalan Sähkö, henkilöstö

Työhyvinvointi entistä tärkeämpää

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy on ollut jo usemman vuoden ajan työsuojelumme keskeisiä tavoitteita. Olemme panostaneet siihen erityisesti tukemalla omaehtoista liikkumista mm. liikuntaseteleiden ja säännöllisten liikuntaryhmien avulla. Viikoittaisiin sulkapallo-, salibandy- ja pilatesryhmiimme osallistuu lukuisa joukko hyvinvoinnistaan huolehtivia työntekijöitämme. Toimihenkilöillämme on käytössä myös sähköinen taukoliikuntaohjelma Ergo Pro. Kiinnitämme erityistä huomiota myös työpisteiden ergonomiaan työfysioterapeutin tekemien ergonomiatarkastusten avulla sekä hyödyntämällä sähköisesti säädettäviä työpöytiä.

Työtyytyväisyys hyvällä tasolla

PKS-konsernin henkilöstön kattava henkilöstötutkimus toteutettiin helmikuussa 2015, tutkimuksen vastausprosentti oli erittäin hyvä; 85 % henkilöstöstämme vastasi kyselyyn. Tulokset kokonaisuudessaan olivat hyvällä tasolla, toki työryhmäkohtaisia erojakin oli. Henkilöstömme koki, että vahvuutenamme on erityisesti toiminnan tavoitteisuus, tehtävien selkeys, esimiestyö ja työilmapiiri. Omaan työhön ja yhtiön toimintaan liittyvät päämäärät koetaan selkeiksi ja tavoitteisiin ollaan sitoutuneita. Yhtiön menestyminen koetaan tärkeäksi asiaksi ja tarvittaessa ollaan valmiita tekemään pitkiäkin työpäiviä.

Henkilöstömme koki, että vahvuutenamme on erityisesti toiminnan tavoitteisuus, tehtävien selkeys, esimiestyö ja työilmapiiri.

Tutkimuksen mukaan henkilöstö kokee työilmapiirin työryhmissä hyväksi, yhteistyö on joustavaa ja tietoa ja kokemuksia jaetaan mielellään. Työssä jaksetaan pääsääntöisesti hyvin, työt koetaan sopivan haasteelliseksi, omaan osaamisen luotetaan ja voimavarojen arvioidaan riittävän hyvin. Työturvallisuudesta huolehditaan hyvin ja lähiesimieheltä koetaan saavan apua ja tukea työhön.

Tutkimustuloksissa kehityskohteiksi nousivat sisäisen tiedottamisen lisääminen erityisesti yhtiötä koskevista suunnitelmista ja muutosten taustoista sekä palkitsemisjärjestelmien kehittäminen.

Esimiehet kävivät työryhmissä läpi työryhmäkohtaiset tulokset ja kehityskohteista tehtiin kehityssuunnitelmia mm. sisäisen tiedottamisen ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseksi. Tutkimuksen jälkeen mm. asentajien tehtävänkuvat uusittiin ja tehtävien vaativuudenarvioinnit päivitettiin.

Henkilöstön määrä pieneni hieman

PKS-konsernin vakituisen henkilöstön määrä laski vuoden aikana 26 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 240. Vuoden aikana konserniin palkattiin viisi uutta henkilöä ja pois lähti 31 henkilöä, joista 13 siirtyi eläkkeelle. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli vuoden lopussa kolme henkilöä.

Vakituisen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin.
[supsystic-table-diagram id=’13’]

Huomionosoitukset

Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein asiakasvastaava Hannu Hassiselle.

Keskuskauppakamarin kultaisella ansiomerkillä palkittiin 40 vuoden palveluksesta korjaamotyöntekijä Esa Kinnunen, emäntä Pirjo Paljakka, viestilaiteasentaja Pertti Ryynänen ja verkostosuunnittelijat Heikki Räsänen ja Veijo Turunen.

Kultaisella ansiomerkillä 30 vuoden palveluksesta palkittiin yritysvastaava Esa Kukkonen, sähköverkostoasentaja Matti Lampi, asiakasvastaava Timo Pirhonen ja palveluneuvoja Leena Rytkönen

Hopeisella ansiomerkillä 20 vuoden palveluksesta palkittiin ajoneuvoasentaja Mauri Kinnunen, palveluneuvoja Tarja Lehtiniemi, tietojärjestelmäasiantuntija Sirpa Partanen ja verkkotiedon ylläpitäjä Esa Turunen.