Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2015
Pohjois-Karjalan Sähkö, ympäristövastuu
Pohjois-Karjalan Sähkö, ympäristövastuu

Päästöttömän voimantuotannon osuus korostuu

Runsassateinen ja viileä toukokuu ja lähes koko kesä paransi voimalaitostemme käyttöastetta niin, että vuosituotanto kohosi lopulta yhdeksän prosenttia keskiarvotuotantoa korkeammalle, eli 211 miljoonaan kilowattituntiin. Loppuvuonna 2015 ajettiin Kristiinankaupungin ja Tahkoluodon hiilivoimalat alas pitkäaikaiseen seisokkiin, eivätkä niiden tuotanto-osuudet ole enää mukana vuoden 2016 tuotantokapasiteetissa. Ympäristöohjelman vuoden 2015 merkittävimmät kehittämisstepit olivat Vihtakosken voimalaitoksen jäähdytysveden öljynerotusjärjestelmän rakentaminen, jolla minimoidaan mahdollisten öljyvahinkojen pääsymahdollisuus alapuoliseen vesistöön ja PKS:n mukaantulo Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppaniyritykseksi.

Biosfäärialueen kumppaneilla on oikeus käyttää UNESCOn tunnuksia. Kumppanuuden lähtökohtana on yrityksen halu toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja sitoutua kehittämään omaa toimintaansa sen mukaisesti. Parhaillaan on biosfäärialueen valmistelussa maakunnan laajuinen kestävän elämäntavan hanke. Sillä vastataan myös Pariisin ilmastokokouksen vaatimuksiin. Yksi biosfäärialuejärjestelmän keskeisistä tavoitteista onkin kehittää alueellisia toimia ympäristöongelmiin. Biosfäärialueita on maailmassa 651 ja ne muodostavat yhdessä maailman merkittävimmän, alueellisen järjestelmän kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yksi biosfäärialuejärjestelmän keskeisistä tavoitteista on kehittää yhteistyöllä alueellisia toimia ympäristöhaasteisiin.

 

 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n ympäristöpäämäärät ovat:

  • Estää ympäristövahinkojen syntyminen suunnitelmallisella kunnossapidolla, kartoittamalla riskikohteet ja päivittämällä varautumissuunnitelmat.
  • Huomioida ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassa, kuten verkostomateriaali-, kiinteistö- ja kalustohankinnoissa.
  • Tehostaa omia toimintaprosesseja esimerkiksi logistiikassa ja kiinteistöjen hoidossa.
  • Edistää asiakkaiden energiansäästötoimia viestinnällä ja tuottamalla palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat merkittävästi tehostaa omaa energiankäyttöään.
  • Minimoida ympäristövaikutukset verkoston suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

PKS-konsernin ympäristöjärjestelmän toteutus on integroitu osaksi liiketoimintayksikköjen vuosisuunnittelua. Ympäristöjärjestelmän periaatteita noudattavat koko konsernin lisäksi myös aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit. Siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa kukin liiketoimintayksikkö erikseen ja toteutumista seurataan vuosittain konsernin toiminnansuunnittelun yhteydessä. PKS-konsernin ympäristöohjelma tullaan uudistamaan vuoden 2016 aikana.