Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat  emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) ja SLT-Consults Oy, joka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

  2016 2015 2014 2013
Liikevaihto (milj. euroa) 104,7  109,1  117,4  119
Liikevoitto (milj. euroa) 10,8  11,9 17,9 16,3
Tilikauden voitto (milj. euroa) 7,6  8,9  14,1  15,4
Investoinnit (milj. euroa) 24,3  28,1 29,4 33,2
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 3,7  4,6  7,6  7,4
Omavaraisuusaste (%) 75,1  73,7 83,4 82,0
Sähkön siirto (GWh) 1135  1080  1102  1128
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 216  212 186 180
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 88 866  88 578 88 528 88 377
Verkostopituus (km) 21 491  21 567  21 493  21 474
Henkilöstö 31.12 229  240 266 285

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialue