Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016
PKS henkilöstö
PKS henkilöstö

Henkilöstöstrategiat nyt entistäkin liiketoimintakohtaisempia

Konsernin liiketoimintojen toimintaympäristöt ovat hyvin erilaiset ja niissä hyvin erityyppisiä haasteita. Sen vuosi yksi yhteinen konsernin henkilöstöstrategia ei välttämättä johtaisi enää parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tämän vuoksi vuoden aikana PKS-konserniin tehtiin liiketoimintakohtaiset henkilöstöstrategiat vuosille 2017–2019. Henkilöstöstrategioiden tavoitteena on tukea liiketoimintojen strategisten tavoitteiden toteutumista niiden omissa liiketoimintaympäristöissään ja niiden erityispiirteet huomioiden. Henkilöstöstrategioissa keskeisiä asioita ovat toimintaympäristön muutostekijät ja niiden mukaiset organisaation ja osaamisen kehittämistarpeet sekä resurssitarpeiden suunnittelu.

Enerke Oy:ssä käynnistettiin puolitoista vuotta kestävä esimiesvalmennus yhteistyössä KoulutusAvain Oy:n kanssa. Koulutuksen tavoitteena on esimiesten henkilö- ja tilannejohtamisvalmiuksien kehittäminen. Valmennuksessa keskitytään konkreettisten johtamistilanteiden tarkasteluun aiheina mm. päivittäisjohtaminen, yhteistyö, muutostilanteet ja viestintä sekä tavoitetietoisuuden välittäminen. Valmennuksen aikana pidettiin myös koko henkilöstön valmennuspäivä, jossa aiheena oli koko henkilöstön vastuuttaminen hyvän työilmapiirin ylläpitämisessä.

Työhyvinvoinnin ylläpito kannattaa

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy ja vähentäminen on ollut jo usemman vuoden ajan työhyvinvoinnin kehittämisen keskeisiä tavoitteitamme. Olemme panostaneet erityisesti omaehtoisen liikkumiseen tukemiseen mm. liikuntaseteleiden ja säännöllisten liikuntaryhmien avulla. Viikoittaisiin pilates-, sulkapallo-, salibandy- ja pilatesryhmiimme osallistuu lukuisa joukko hyvinvoinnistaan huolehtivia työntekijöitämme. Toimihenkilöillämme on käytössä myös sähköinen taukoliikuntaohjelma. Kiinnitämme erityistä huomiota myös työpisteiden ergonomiaan työfysioterapeutin tekemien ergonomiatarkastusten avulla sekä hyödyntämällä sähköisesti säädettäviä työpöytiä.

Huomionosoitukset

Keskuskauppakamarin kultaisella ansiomerkillä palkittiin 40 vuoden palveluksesta asiakasvastaava Hannu Hassinen sekä palveluneuvojat Enni Koistinen ja Eija Ryynänen. Kultaisella ansiomerkillä 30 vuoden palveluksesta palkittiin kuntosuunnittelija Mikko Kervinen, palveluneuvoja Hannele Mustonen ja sähköverkostoasentaja Erkki Niiranen. Hopeisella ansiomerkillä 20 vuoden palveluksesta palkittiin henkilöstöpäällikkö Outi Leppänen.

Henkilöstön määrä pieneni hieman

PKS-konsernin vakituisen henkilöstön määrä laski vuoden aikana 11 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 229.  Vuoden aikana konserniin palkattiin kolme uutta henkilöä ja pois lähti 14 henkilöä, joista 8 siirtyi eläkkeelle. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli vuoden lopussa seitsemän henkilöä.