Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016
Sähkökauppa
Sähkökauppa

Sähkönmyynti kasvoi ja hinta laski

Sähköntuotannon kannalta vuosi oli edellisen vuoden tapaan hyvin haastava. Tukkuhintojen romahdus on ajanut markkinaehtoisen voimantuotannon ahdinkoon ja niinpä lauhdetuotanto onkin ollut tappiollista jo useita vuosia. Olemmekin viime vuosina olleet mukana toteuttamassa useiden fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten alasajoja. Pyrimme myös jatkossa määrätietoisesti eroon hiilipohjaisesta sähköntuotannosta ja panostamme omaan vesivoimantuotantoon. Vesivoimaa saatiin hieman normaalivuotta runsaammin, joskin alhaiset tukkuhinnat pienensivät tämänkin tuotannon tulosta. Tuulivoimaosuudet olivat kannattavia, toki vain tuulivoimatuen ansiosta.

Sähköntuotannon kannalta vuosi oli edellisen vuoden tapaan hyvin haastava.

Heikki Rantamäki

Edistämme myös asiakkaidemme mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millä tavoin sähköä Suomessa jatkossa tuotetaan. Julkistimme syksyllä PKS Priima -pörssisähkötuotteeseen uuden ominaisuuden, jolla asiakas voi itse helposti valita nettipalvelussa, ostaako hän vesivoimalla tai tuulella tuotettua energiaa vai tavallista sekasähköä.

PKS:n sähköenergian myynti kasvoi kertomusvuonna noin 7 prosenttia runsaaseen 1240 miljoonaan kilowattituntiin. Syinä kasvuun olivat asiakasmäärän kasvu ja hieman edellisvuotta kylmempi sää. Liikevaihto laski noin kuusi prosenttia halventuneiden asiakashintojen myötä. Onnistuimme riskienhallinnalla sovittamaan sekä sähkön tuotannon, että loppuasiakasmyynnin tukkumarkkinoihin.

Sähkökauppa-liiketoiminta kehittää ja myy sähköenergian käyttöön liittyviä nykyaikaisia palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat hallita paremmin omia energiakustannuksiaan.