Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016

Talouden piristymisen merkkejä ilmassa

Suomen talous kääntyi vuonna 2016 varovaiseen nousuun, joskin talouden kasvu oli lähes kokonaan kulutuskysynnän ja rakentamisen varassa. Itä-Suomessa teollisuustuotanto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja suhdanneodotukset olivat teollisuuden ja rakentamisen osalta koko maan keskiarvoa paremmat.

Sähkönkäyttö Suomessa kasvoi kolme prosenttia. Osa asumisen ja palvelujen sähkönkäytön kasvusta selittyi edellisvuotta suuremmalla lämmitystarpeella, sen sijaan teollisuuden sähkönkäytön kasvu oli jo merkki talouden piristymisestä Suomessa.

Suomessa käytettiin sähköä yhteensä 85 terawattituntia, josta tuonnilla katettiin ennätykselliset 22 prosenttia. Vesivoiman osuus Suomen tuotantopaletissa pieneni hieman ja tuulisähkön määrä puolestaan kasvoi tuotantokapasiteetin kasvun johdosta. Markkinasähkön hinta oli Suomessa edelleen alhaisella tasolla, joskin keskimääräinen hinta nousi hieman edellisestä vuodesta.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sähköenergian myynti ja asiakasmäärä kasvoivat kovasta kilpailutilanteesta huolimatta. Sähkökaupan liikevaihto laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna johtuen edullisimmista vähittäismyyntihinnoista.

Yhtiömme voimantuotannon strategiana on panostaa uusiutuvaan ja päästöttömään sähköntuotantoon. Tärkeimpänä toteutuskeinona tässä on investoiminen omaan vesivoimaan. Vuoden merkittävimpänä investointikohteena oli 50-vuotias Puntarikosken voimalaitos, joka peruskorjataan tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Samalla voimalan tuotantokapasiteetti hieman nousee ja käyttövarmuus paranee. Korjauksen kustannusarvio on noin viisi miljoonaa euroa ja työ valmistuu kuluvan vuoden aikana.

Yhtiömme voimantuotannon strategiana on panostaa uusiutuvaan ja päästöttömään sähköntuotantoon.

Jorma Korhonen

PKS Sähkönsiirto jatkaa suunnitelmallisesti taajamien sähköverkkojen kaapelointia, joka saadaan tehdyksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen saneerauksen painopiste siirtyy taajamien ulkopuolelle. Sähköverkoston toimitusvarmuutta voidaan parantaa usealla eri tavalla. PKS Sähkönsiirto Oy valitsee kuhunkin kohteeseen kustannustehokkaimman menetelmän, jotta investointikustannukset voitaisiin minimoida ja näin pienentää siirtohintojen korotuspaineita.

Syksyllä 2016 PKS liittyi Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon. Sen myötä PKS sitoutuu huomioimaan ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassa, kuten verkostomateriaali-, kiinteistö- ja kalustohankinnoissa sekä tehostamaan omia toimintaprosesseja esimerkiksi logistiikassa ja kiinteistöjen hoidossa. Lisäksi olemme sitoutuneet valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen sekä edistämään asiakkaiden energiansäästötoimia viestinnällä ja tuottamalla palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat tehostaa omaa energiankäyttöään.

PKS-konsernin liikevaihto ja tulos pienenivät hieman edellisestä vuodesta, mutta huolimatta raskaista verkostoinvestoinneista konsernin omavaraisuusaste ja rahoitustilanne ovat säilyneet hyvinä.

Esitän parhaat kiitokset yhteistyöstä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja koko henkilöstölle sekä kiitokset luottamuksesta yhtiön hallinnolle ja omistajille.

Jorma Korhonen
Toimitusjohtaja