Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016
Enerke
Enerke

Palvelun laadun kehittäminen tuottaa tulosta

Vuosi 2016 osoitti, että toimialan kovasta kilpailusta huolimatta Enerken ja tytäryhtiömme SLT-Consults Oy:n asema kotimaisena sähköverkkopalveluja tuottavana toimittajana on vakiintunut. Olemme myös saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta toimittamiemme ratkaisujen teknisestä ja palvelullisesta laadusta. Tämä on aina miellyttävää kuulla, sillä olemme panostaneet henkilöstön osaamisen kehittämisessä voimakkaasti palvelun laatuun ja uusipien teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Taloudellisesti toimintamme onnistui hyvin. Liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla, liikevoitto laski, mutta oli edelleen hyvällä tasolla.

Tiivis yhteistyö tilaajan kanssa on onnistuneen häiriönhoidon perusta

Enerke vastasi myös vuonna 2016 PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueen häiriönhoidosta. Sähkönjakelua haitanneita sääilmiöitä esiintyi vuoden aikana melko lailla tavanomaisen vuoden tapaan. Onnistuimme hoitamaan niin suuret kuin pienetkin häiriötilanteet sovitun palvelutason puitteissa. Avaintekijänä onnistumisessa oli osaava henkilöstö ja tiivis sekä avoin yhteistyö tilaajaorganisaation kanssa. Suuri merkitys palvelutasoon oli myös suurhäiriöiden suunnitelmallisella ennakoinnilla, jonka avulla pystyttiin varaamaan tarvittava määrä asentajia ja kalustoa tulevaa häiriönhoitoa varten.

Merkittäviä kehityksen painopisteitä vuonna 2016

Kehitimme yhdessä asiakasyritystemme kanssa toimintamalleja, joilla voimme tasoittaa kesäaikaan painottuvan maakaapeloinnin tuomaa töiden kausiluonteisuutta. Lopputuloksena kohteiden suunnittelun ja toteutuksen aikatauluja tarkennettiin sekä kehitettiin projektien toimitusprosesseja.

Enerken toiminnanohjaus- ja työajanhallintajärjestelmä uusittiin tukemaan muun muassa kasvavia mobiileja työnhallinnan tarpeita. Toimintaa voidaan nyt ohjata, hallita ja dokumentoida suoraan maastossa olevasta työpaikasta. Mobiilipalvelun käyttöä laajennetaan edelleen jatkossakin ja niistä saatavat tehostamishyödyt ovat suurimmillaan tulevina vuosina.

Otimme myös käyttöön uuden johtamisjärjestelmän, jonka avulla voimme ohjata toimintaamme ja parantaa työn laatua aikaisempaa tehokkaammin. Tulevana vuonna johtamisjärjestelmä auditoidaan ja Enerkelle hankitaan palvelun laadun sertifikaatti.

Enerke Oy:n talousluvut 2016

  2016 2015
Liikevaihto milj. euroa 27,8 27,7
Liikevoitto milj. euroa 1,05 4,3

Toiminnan painopisteet vuonna 2017

  • Liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden pitäminen saavutetulla hyvällä tasolla onnistuneiden kumppaniverkostojen avulla. Erityisenä tavoitteena on säilyttää selkeä ykköstoimittajan asema päämarkkina-alueella
  • Palvelujen laadun osoittaminen sertifioimalla toiminta
  • Kumppanuusverkoston kehittäminen kausivaihtelujen torjumiseen
  • Hintakilpailukyvyn varmistaminen

Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme verkoturakointipalveluja, joiden avulla ne voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan paikasta ja ajasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palvelujamme edelleen niin, että palveluvalikoimamme kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähkönjakeluverkkojen elinkaaren. Toimintamme painopiste on verkostourakoinnin palveluissa sähköverkkoyhtiöille, kunnille, kaupungeille ja teollisuuden sekä kaupan toimintasektoreille.