Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016
PKS vuosikertomus ympäristö
PKS vuosikertomus ympäristö

Vihreän sähkön valinta on nyt asiakkaille helpompaa ja halvempaa

Suomalailta sähkönkäyttäjiltä on vuosien saatossa kyselty ostoaikomuksia ja asenteita vihreän sähkön käyttämisen suhteen useammankin kerran. Vastauksena poikkeuksetta on ollut, että vihreään sähköön suhtaudutaan myönteisesti, siitä ollaan kiinnostuneita, muta ostamista pidetään hieman hankalana ja sen lisähintaa kalliina. PKS Priima ja Priimaplus -sähkösopimusten osalta tämä ongelma poistui, sillä syksyllä julkistettiin uusi, helppokäyttöinen lisäpalvelu, jolla asiakas voi vaihtaa käyttämänsä sähkön helposti kokonaan päästöttömäksi. Asiakas voi tehdä valinnan netissä Live-palvelussa ja valittavina tuotantomuotoina ovat GO-alkuperämerkitty tuuli- tai vesivoima. Vihreän sähkön käyttäminen ei ole enää hinnastakaan kiinni, sillä asiakas maksaa GO-valinnastaan pienen, kulloinkin voimassa olevan ja markkinoilla määräytyvän lisähinnan.

Biosfäärialueen kohteena Koitajoki

PKS kuuluu Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppaniverkostoon, jossa kumppanuuden lähtökohtana on toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja sitoutua kehittämään omaa toimintaansa. Yksi biosfäärialuejärjestelmän keskeisistä tavoitteista onkin kehittää alueellisia ratkaisuja ympäristöongelmiin.

Biosfäärialueella käynnistyi vuonna 2016 Freshabit Koitajoki -hanke, jonka tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja monimuotoisuutta itärajan vesistöissä. Keinoina ovat muun muassa valuma-alueiden kunnostukset, soiden ennallistaminen, lintuvesien ja rehevöityneiden järvien kunnostukset sekä kalatiehankkeet.

Biosfäärialuetoiminnan hallinnosta Pohjois-Karjalassa vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Biosfäärialueita on maailmassa 651 ja ne muodostavat yhdessä maailman merkittävimmän, alueellisen järjestelmän kestävän kehityksen edistämiseksi.

PKS mukana vähentämässä kasvihuonepäästöjä laajalla rintamalla

PKS liittyi syyskuussa Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon ja sitoutuu sen myötä seuraaviin toimiin:

  • Huomioimme ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassa, kuten verkostomateriaali-, kiinteistö- ja kalustohankinnoissa.
  • Tehostamme omia toimintaprosessejamme esimerkiksi logistiikassa ja kiinteistöjen hoidossa.
  • Sitoudumme Motivan valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen ja raportoimme siitä vuosittain
  • Edistämme asiakkaiden energiansäästötoimia viestinnällä ja tuottamalla palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat tehostaa omaa energiankäyttöään.
  • Edistämme sähkön pientuotannon ja GO-merkityn sähkön suosiota. Ostamme muun muassa kaiken aurinkosähköasiakkaidemme tuottaman ylijäämäsähkön ja maksamme siitä tuntikohtaisen pörssihinnan.

 

PKS-konserni ja PKS Sähkönsiirto Oy liittyivät uuteen valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen, joka kattaa vuodet 2017-22. Sopimustoiminnalla saavutettavat energiansäästöt tukevat Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja helpottavat myös kansallisia tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämisestä.

PKS järjesti keväällä suurta suosiota saaneen luontoaiheisen valokuvakilpailun yhteistyössä Luontoportin kanssa. Kilpailuun tuli satoja kuvia ja taso oli varsin korkea. Kuvista parhaat ovat esillä näillä sivuilla.

 

Valokuvauskilpailun voittaja: Uupunut kimalainen, Tarja Porkka