Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2017

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat  emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) ja SLT-Consults Oy, joka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama yhtiö.

  2017 2016 2015 2014
Liikevaihto (milj. euroa) 106,3 104,7 109,1 117,4
Liikevoitto (milj. euroa) 13,8 10,8 11,9 17,9
Tilikauden voitto (milj. euroa) 10,2 7,6 8,9 14,1
Investoinnit (milj. euroa) 30,4 24,3 28,1 29,4
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 4,7 3,7 4,6 7,6
Omavaraisuusaste (%) 74,2 75,1 73,7 83,4
Sähkön siirto (GWh) 1114 1135 1080 1102
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 230 216  212 186
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 88 802 88 866 88 578 88 528
Verkostopituus (km) 22 061 21 491 21 567 21 493
Henkilöstö 31.12 226 229  240 266

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialue