Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2017
PKS sähköntuotanto
PKS sähköntuotanto

Sateinen kesä kasvatti vesivoiman tuotantoa

Vesivoiman tuotannon kannalta vuosi 2017 oli varsin hyvä. Kokonaistuotanto ylsi 230 miljoonaan kilowattituntiin, mikä oli lähes 18 prosenttia keskiarvotuotantoa enemmän ja yli kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Suurin tekijä hyvien lukujen takana oli sateinen kesä, mikä piti myös jokilaitostemme tuotannon korkealla tasolla koko vuoden ajan. Lisäksi viime vuosina toteutetut laitosten uusinnat, parantuneet turbiinien hyötysuhteet sekä investoinnit voimalaitosten käytettävyyden tehostamiseen alkavat tuottaa näkyvää tulosta kasvavina tuotantomäärinä.

Huomion arvoista myöskin on, että vesivoimatuotannon hyvä tulos saavutettiin vieläpä lähes ilman Puntarikosken voimalaitosta. Alkuperäisenä tavoitteena oli aloittaa työt Puntarikoskella heti kevättulvien jälkeen mutta luonto osoitti jälleen kerran voimansa pitkittyneen kevään muodossa. Vanha koneisto pysäytettiin suunnitellusti toukokuussa, mutta kevättulvat olivatkin vasta edessä. Voimala uusintatyöt etenivät kuitenkin ilman suurempia ongelmia ja uudistettu voimalaitos tahdistettiin ensimmäisen kerran verkkoon Hilkan päivänä 27. marraskuuta, jolloin laitos myös sai perinteiden mukaisesti kutsumanimekseen ”Hilkka”. Laitos otettiin lopullisesti tuotannolliseen käyttöön joulukuussa.

Vuosi 2017 jää historiaan Puntarikosken voimalan uusimisen lisäksi myös siitä, että valvomo- ja raportointipalvelut siirtyivät Joensuusta Empower IM Oy:n valvontaan Porvooseen. Muutos toteutettiin loppusyksyn aikana laitos kerrallaan Kuokkastenkosken voimalaitoksesta alkaen. Samassa yhteydessä siirtyivät myös tuotannon suunnittelu ja viranomaisraportointi uudelle toimijalle. Kesän ja alkusyksyn aikana kunnostettiin myös Kuokkastenkosken ohijuoksutusluukku ja uusittiin Louhikosken päälaitteiden suojausjärjestelmä.

 

Huomion arvoista myöskin on, että vesivoimatuotannon hyvä tulos saavutettiin vieläpä lähes ilman Puntarikosken voimalaitosta.

Jari von Becker

Sähkön tuotanto -yksikkö ylläpitää, käyttää ja kehittää yhtiön vesivoimalaitoksia sekä niihin liittyviä prosesseja siten, että voimalaitosten tuotanto ja arvo säilyvät optimaalisella tasolla. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa yhdeksän vesivoimalaitosta sekä Pielisjoessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:n vesivoimalaitoksesta 89 prosenttia. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä 195 miljoonaa kilowattituntia. Vesivoimalla tuotettu energia on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.