Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2017

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2017 bruttokansantuote kasvoi Suomessa 2,7 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvoi työllisyyden kohenemisen tukemana ja asuntorakentamisen sekä tuotannollisten investointien määrä pysyi korkealla. Pohjois-Karjalassakin talous jatkoi kasvuaan, mutta maakunnan työttömyys oli edelleen Suomen korkein ja väkiluvun lasku kiihtyi. Suomessa käytettiin sähköä yhteensä 85,5 terawattituntia (TWh), joka oli 0,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Sähkön käytön kasvu selittyi teollisuuden toimeliaisuuden lisääntymisenä. Sähkön käytöstä nettotuonnilla katettiin ennätykselliset 23,9 prosenttia.

Sähkön tukkuhinnat pysyivät edullisina koko vuoden keskihinnan ollessa noin 33 €/MWh. Hiilen ja päästöoikeuksien hintojen kallistuminen nosti Manner-Euroopassa hiililauhdetuotannon marginaalikustannuksia, mikä puolestaan lisäsi sähkön vientiä Pohjoismaista lisääntyneiden kaapeliyhteyksien myötä. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n (PKS) sähkökaupan liikevaihto pieneni noin 8 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta sähkömarkkinoiden haasteellisuudesta huolimatta onnistuimme sopeuttamaan toimintaamme siten, että sähkökaupan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Sähkökaupan liikevoitto parani edellisestä vuodesta 22 % ja oli 3,8 miljoonaa euroa.

 

PKS-konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisestä vuodesta, ja suurista investoinneista huolimatta konsernin omavaraisuusaste ja rahoitustilanne säilyivät hyvinä.

Yhtiömme vesivoimalaitosten tuotanto oli 230 miljoonaa kilowattituntia, joka oli runsaat 20 prosenttia normaalivuoden tuotantoa suurempi ja kattoi noin viidenneksen yhtiön toimialueella käytetystä sähköstä. Puntarikosken vesivoimalaitoksen uudistus aloitettiin huhtikuussa ja tuotanto käynnistyi uudelleen joulukuun puolessa välissä. Saneerauksen kustannukset olivat noin viisi miljoonaa euroa ja sen myötä voimalaitoksen tuotantomäärä kasvaa noin 8 prosenttia.

PKS Sähkönsiirto Oy jatkoi suunnitelmallisesti sähköverkoston saneerausta säävarmaksi. Verkostoinvestoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 31 miljoonaa euroa, minkä lisäksi vierimetsänhoidolla parannetaan 540 kilometriä nykyistä keskijännitejohtoa säävarmaksi. Vuoden 2017 lopussa säävarman verkon piirissä oli 34% asiakkaistamme eli 30 000 sähkön käyttäjää.
Syksyllä PKS Sähkönsiirto Oy ulkoisti sähköverkkojen rakennuttamisen, verkostosuunnittelun ja verkkotietojen ylläpidon liiketoiminnat. Tehdyillä liiketoimintakaupoilla yhtiö vastaa kiristyviin tehokkuusvaatimuksiin sekä keskittyy ydintehtäviinsä; verkkopääoman hallintaan ja verkkopalvelujen kehittämiseen.

Konsernissamme sähköverkoston urakointipalveluja tuottavat Enerke Oy ja sen tytäryhtiö SLT Consults Oy. Molempien yhtiöiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja yhtiöiden kannattavuus oli hyvä. PKS-konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisestä vuodesta, ja suurista investoinneista huolimatta konsernin omavaraisuusaste ja rahoitustilanne säilyivät hyvinä.

Esitän parhaat kiitokset yhteistyöstä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja koko henkilöstölle sekä kiitokset luottamuksesta yhtiön hallinnolle ja omistajille.

Jorma Korhonen
toimitusjohtaja