Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2017
Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy
Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy

Jo kolmannes asiakkaista säävarman verkon piirissä

PKS Sähkönsiirto Oy siirsi vuonna 2017 asiakkailleen sähköenergiaa 1 114 gigawattituntia, missä vähennystä edellisvuoteen on 1,9 prosenttia. Sähkönsiirtomäärän pienenemisen keskeisin syy oli edellistä vuotta lämpimämpi tammikuu. Vuoden aikana myytiin 199 uutta sähköliittymää, mikä oli noin 17 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Aurinkopaneelien suosio kasvoi edelleen voimakkaasti. Jakeluverkkoomme liitettiin vuoden aikana 202 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Sähkönjakelun häiriöiden suhteen alkuvuosi oli rauhallinen marraskuun loppuun asti. Joulukuussa painavaa lunta kertyi runsaasti puihin ja johtimiin aiheuttaen joulukuun viimeisellä viikolla historian laajimman tykkylumihäiriön.

Taajamien maakaapelointiurakka puolivälissä

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt laittamaan toimitusvarmuutensa vuoteen 2028 mennessä sellaiseen kuntoon, että sähkökatkokset eivät missään olosuhteissa ylitä taajamissa kuutta ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Samalla asiakkaiden voimakas toive on, että investoinnit pitäisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman alhaisilla siirtohinnoilla. Lain edellyttämä sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueella lähes 30 miljoonaa euroa joka vuosi, eli investoimme sähköverkkoon noin 350 euroa per vuosi jokaista asiakasta kohti. Vuoden 2017 lopussa säävarman verkon piirissä oli 34% asiakkaistamme eli 30 000 sähkön käyttäjää.

Investointikohteet Milj. €

[supsystic-table-diagram id=’22’]

Vuoden 2017 lopussa säävarman verkon piirissä oli 34% asiakkaistamme eli 30 000 sähkön käyttäjää

Tehokas, mutta samalla kallis keino toimitusvarmuuden parantamiseen on maakaapelointi. Vuonna 2017 kaapeloitiin sähköverkkoa Heinävedellä, Juuassa, Kontiolahdella, Lehmossa, Nurmeksessa, Reijolassa ja Viinijärvellä yhteensä 114 kilometriä. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin myös haja-asutusalueella 158 kilometrin johto-osuudella siirtämällä keskijänniteilmajohtoja tien varteen ja kaapeloimalla johtohaaroja 1000 voltin johtorakenteella. Toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin yhteensä 29,4 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuutta parannettiin myös hoitamalla johtokatujen vierimetsiä 540 kilometrin johto-osuuksilla. Vierimetsien hoito toteutettiin erittäin hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien kanssa. Hoitotyöt työllistävät myös lukuisia paikallisia metsäalan palveluyrityksiä.

Vuoden 2017 lopussa säävarman verkon piirissä oli 34% asiakkaistamme eli 30 000 sähkön käyttäjää.

Arto Gylén

Tykkylumi jälleen talven riesana

Sähkönjakelun häiriöitä oli tammi-marraskuun aikana huomattavasti keskimääräistä vähemmän. Joulukuun aikana tykkylunta kertyi puihin ja johtimiin runsaasti aiheuttaen häiriöitä. Tilanne oli pahimmillaan joulukuun viimeisellä viikolla, jolloin sähköttömiä asiakkaita oli 16 000. Häiriönhoito sujui kuitenkin olosuhteista huolimatta erittäin tehokkaasti ja siihen osallistui 250 sähkö- ja metsäalan ammattilaista. Käytössä oli myös viisi helikopteria ja kymmenen metsäkonetta. Häiriönhoitokustannukset nousivat useisiin miljooniin euroihin ja vakiokorvauksia maksettiin yli 12 tunnin katkoksista 13 000 asiakkaalle yhteensä 1 800 000 euroa.

Lähivuosien kehitysnäkymiä

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää maaseudulla toimivilta sähköverkkoyhtiöiltä erittäin suuria investointeja sähkön toimitusvarmuuteen. Lain tavoitteiden toteuttamiseksi PKS Sähkönsiirto vaihtaa toimialueen kaikkien taajamien keskijänniteverkot maakaapeliverkoksi vuoden 2019 loppuun mennessä. 2020-luvulla toimitusvarmuusinvestointien painopiste siirtyy haja-asutusalueelle. Jatkamme myös suunnitelmallisesti vuonna 2012 aloitettua tehostettua johtokatujen vierimetsien hoitoa, joiden avulla voimme vähentää merkittävästi kustannustehokkaasti myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia häiriöitä.

Liiketoiminnan keskeisiä painopistealueita olivat
• Toimitusvarmuuden parantaminen.
• Häiriönkorjaukseen tehostaminen edelleen.
• Verkostotöiden kustannustehokkuuden parantaminen edelleen.

 

PKS Sähkönsiirto Oy:n talousluvut

  2017 2016 2015
Liikevaihto milj. euroa 84,6 76,8 80,0
Liikevoitto milj. euroa 10,4 7,7 7,7

Luotettavaa sähköverkkopalvelua
PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) ylläpitää ja kehittää sähkön jakelun toimitusvarmuutta toimialueellaan yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Hyvä valmius häiriöiden korjaukseen on olennainen osa palvelua. Ylläpidettävän jakeluverkoston kokonaispituus on 22 061 kilometriä. Jakeluverkostossa on 9 178 muuntamoa ja 35 sähköasemaa. Jakeluverkkoomme liitettyjä sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 88 568. Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö PKS:ltä.