Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

PKS Sähkökauppa veti asiakkaita puoleensa

Vuosi 2023 otettiin vastaan energiakriisin myötä epävarmoissa tunnelmissa. Tiedettiin, että kylmä talvi voisi aiheuttaa haasteita sähkön riittävyydelle ja hintatasolle, erityisesti kun Olkiluoto 3 -voimalaitos ei ollut vielä käytössä. Tilanne kääntyi kuitenkin meille suosiolliseksi, kun talven lauha sää piti kysynnän alhaisena ja kasvanut tuulituotanto turvasi sähkönhintaa odotuksiin nähden varsin matalalle tasolle. Kevään koittaessa 16.4.2023 Olkiluoto 3 aloitti vihdoin kaupallisen sähköntuotannon, ja tuotanto on jatkunut siitä asti varsin luotettavasti ottaen huomioon, että kyseessä on uusi laitos.

Markkinahinnat laskivat merkittävästi

Sähkönhinnat palasivat poikkeuksellisen kriisivuoden jälkeen lähemmäksi pitkän aikavälin keskiarvoa. Vuoden 2023 sähkön spot-hintojen keskiarvo oli 56,6 €/MWh, kun energiakriisin vuotena 2022 keskihintataso oli 154 €/MWh. Markkinahintojen volatiilisuus yhdistettynä asiakkaiden sähkönkäytön ennustamisen vaikeuteen aiheuttivat sähkön hankinnalle haasteita.

Tukkumarkkinahinnan lasku alensi sähkönhankintakustannuksiamme ja sitä kautta asiakkaiden sähkönhintoja. Sopimusmallien mukaisesti markkinahintojen muutokset vaikuttavat asiakkaiden maksamaan sähköenergiaan erilaisella viiveellä. Asiakasmäärä lisääntyi kaikissa asiakassegmenteissä, minkä ansiosta myydyn sähkön määrä kasvoi 29 %. Sen sijaan liikevaihto pieneni laskeneen markkinahinnan mukana 21,2 %.

Olemme luotettava sähkösopimuskumppani

Vaihtelevat markkinahinnat herättelivät asiakkaita tarkastelemaan omia sopimuksiaan ja etsimään itselleen sopivampaa vaihtoehtoa. Nettipalvelumme käyttö kasvoi merkittävästi ja sopimuksia tehtiin sähköisesti aiempaa enemmän. Myös asiakaspalvelumme ruuhkautui ajoittain, mutta siitä huolimatta asiakkaamme saivat meihin kohtuullisessa ajassa yhteyden ja ratkaisun asiaansa.

Asiakkaat arvioivat kohtaamisten perusteella palvelumme varsin mallikkaaksi, sillä vuoden suositteluindeksi NPS oli huikea 71,2.

Pörssisähköpohjaiset Priima- ja Priimaplus-sopimukset kasvattivat hienosti suosiotaan ympäri Suomen, ja hintakiinnitysominaisuutta hyödynnettiin kasvavissa määrin. Perinteisen määräaikaisen Optimi takuu -sopimuksen sekä kvartaaleittain hinnoiteltavien Oiva- ja Oiva plus -sopimusten asiakasmäärät laskivat hieman.

Meihin luotettiin myös suuryrityssektorilla. Salkunhoidon asiakasmäärä kasvoi ja nykyisistä asiakkaista pidettiin hyvää huolta. Pitkäjänteinen suojaustoiminta kunkin asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn suojausstrategian mukaisesti mahdollisti heille vakaata ja ennustettavaa hintatasoa. Salkunhoitoasiakkaiden asiakastyytyväisyys olikin erinomainen.

Oma tuotantomme on nyt päästötöntä

Vuoden alusta lähtien sähköntuotantomme koostui 99 % päästöttömistä tuotantomuodoista, kun viimeinen omistusosuutemme lauhdevoimasta päättyi vuoden 2022 lopussa. Tästä eteenpäin tuotantomme koostuu uusiutuvasta vesi- ja tuulivoimasta sekä päästöttömästä ydinvoimasta.

Oma vesivoimantuotanto kasvoi Kuurnan voimalaitoksen revision valmistumisen sekä hyvän vesitilanteen ansiosta lähes 25 % saavuttaen 222 GWh. Kymppivoima Oy:n kautta omistamiemme tuotanto-osuuksien tuotantomäärä kasvoi Olkiluoto 3 -voimalaitoksen myötä 93 % ollen 178 GWh.

Uutta tuulivoimakapasiteettia rakennettiin Suomeen vuoden aikana noin 1500 MW ja kasvu jatkuu voimakkaana tulevinakin vuosina. Tuulivoimatuotannon kasvu lisää sähkön spot-hintojen ja tasepoikkeamahintojen volatiliteettia ja alentaa sähkön keskihintaa.

Historiallinen tapahtuma sähkömarkkinoilla

Perjantai marraskuun 24. päivä tunnetaan nimellä sähkömarkkinoiden Black Friday. Kauppaliikkeiden suuren tarjouspäivän kanssa samaan hetkeen sattunut sähkömarkkinoiden hintaromahdus sai alkunsa siitä, kun Kinect Energy -yhtiön tekemä virheellinen myyntitarjous painoi spot-hinnan kymmenen tunnin ajaksi -500 €/MWh hintalattiaan. Pörssisähköasiakkaat innostuivat -50 sentin kilowattituntihinnasta siinä määrin, että se aiheutti huomattavan suuren sähkönkulutuspiikin. Asiakkaiden reagointi aiheutti meille sähkönmyyjille tasepoikkeaman kautta tappioita.

Jalkauduimme asiakkaidemme pariin

Tapasimme asiakaitamme vuoden aikana monissa tapahtumissa, niin pienissä kylätapahtumissa, kuin suuremmillakin areenoilla. Huhtikuussa olimme Kotona 2023 -messuilla Joensuun Areenalla, jossa asiakkaita keskustelutti sähkön hintanäkymät ja oman sähkösopimuksen peilaaminen siihen.  Toinen vilkas tapahtuma oli syyskuun alun Silva-messut, joka ylsi omaan kävijäennätykseensä. Sähköasiat kiinnostivat kävijöitä kovasti ja asiakkaita riitti ajoittain jopa jonoksi asti. Yritysmyyjämme puolestaan jalkautuivat Lahteen syyskuun lopussa tapaamaan isännöitsijäkohderyhmää sekä järjestivät useita webinaareja.

Heinäkuun toisena viikonloppuna tarjosimme Ilosaarirockissa latausta rokkikansalle ja heidän kännyköilleen Pohjois-Karjala-simulaattori -promopisteellämme. Latauspisteen suosio säilyy vuodesta toiseen ja tuo runsaasti kävijöitä viestiemme pariin. Samalla kun kännykkä sai virtaa, kävijä voi viihtyä vaikka testaamalla vetovoimaansa ruohonleikkurilla, haistella pohjoiskarjalaisia perinnetuoksuja tai kirjoittaa postikorttia. Postiin lähti liki 300 korttia.

 

Tomi Turunen
liiketoimintajohtaja
PKS Sähkökauppa

Sähkökauppa-liiketoiminta kehittää ja myy sähköenergian käyttöön liittyviä nykyaikaisia palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat hallita paremmin omia energiakustannuksiaan. Pyrkimyksenämme on tehdä vastuullisesta sähkönkäytöstä asiakkaalle helppoa ja vastustamatonta.