Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

Investoinnit maakunnalliseen tuotantoon

Vesivoima on yksi tärkeimmistä Suomen sähköverkon ylläpitäjistä. Vesivoima kykenee, sen erinomaisen säätökykyisyyden ansiosta vastaamaan nopeasti vaihtelevan sähkön tuotannon ja kulutuksen muutoksiin. Suomi on matkalla kohti omavaraista sähköntuotantoa. Teoriassa valtakunnan energiantuotantokapasiteetti kattaa jo nyt yhteiskuntamme tarvitseman sähkön tarpeen, mutta kuten kulunut vuosi sen osoitti, omavaraisuus ei vielä toteudu. Sääriippuvan tuotantokapasiteetin kasvaessa, ilmastolliset olosuhteet edellyttävät yhä enemmän vakaata säätökykyistä vesivoimaa muun energiantuotannon rinnalle.

Säätökapasiteetista ja sen riittävyydestä onkin tulossa Suomelle merkittävä tulevaisuuden haaste. Tuotannon ja kulutuksen nopeita vaihteluita tasaavia teknisiä ratkaisuja on jo tarjolla, mutta vesivoimaa vastaavaa yhtä kustannustehokasta, luotettavaa ja kapasiteetiltaan riittävää ratkaisua ei vielä ole tarjolla.

Pohjois-Karjalan Sähkön hallinnoimalla kymmenellä maakunnallisella vesivoimalaitoksella tuotetaan merkityksellistä, hajautettua ja säätökapasiteetiltaan erinomaista vesivoimaa Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.

Viime vuosikymmenen aikana olemme investoineet kymmeniä miljoonia euroja voimalaitoksiimme parantaaksemme niiden ympäristöystävällisyyttä ja säätökykyä tulevaisuuden tarpeita varten.

Tämä innovatiivinen työ jatkui viime vuonna ja jatkuu myös tulevaisuudessa.      

Kiertotalousperiaatteesta rohkaisevat kokemukset

Vuonna 2023 peruskorjaustöitä tehtiin Saarion ja Palokin voimalaitoksilla. Saarion vesivoimalaitoksen peruskorjauksen aloitimme heti kevättulvien jälkeen. Kunnostustyö poikkesi merkittävästi edellisistä, sillä se tehtiin kiertotalousperiaatteella. Vanhat päälaitteet kunnostettiin päivittämällä tekniset ratkaisut nykyaikaisiksi koskematta ”vanhaan rautaan”. Vuoden lopun testiajot osoittivat, että turpiinin käytettävyyttä voi parantaa merkittävästi myös näin. Koeajojen tulokset yllättivät positiivisesti ja rohkaisevat jatkokehitykseen tulevaisuudessa.

Toisena isona hankkeena kunnostimme ja automatisoimme Palokin vesivoimalaitoksen tulvaluukut. Palokin tulvaluukut olivat viimeinen kohde jo lähes kymmenen vuotta kestäneessä luukkukunnostushankkeessa. Nyt kaikkien voimalaitostemme ohijuoksutusluukut on kunnostettu ja ohjausjärjestelmät nykyaikaistettu.

Palokin ohijuoksutusluukkujen kunnostus oli myös viimeinen voimalaitoksen ulkopuolinen valmisteleva työ ennen pääkoneiden uusintaa. Nyt laitospato, sähköasema, varavoimajärjestelmä sekä rakennuksen ulkopuoliset työt ovat valmiina ensi vuoden uusintaa varten.  

Tuotanto keskimääräisellä tasolla

Vuoden aikana tapahtui muutakin maininnan arvoista. Heti vuoden alusta tiimimme henkilömäärä lisääntyi ja samalla päivitimme organisaatiorakennettamme. Yhtenä isona ponnistuksena saimme loppukesästä uuden kunnossapito-ohjelmiston käyttöön.      

Vuosi oli hyvä myös sähköntuotannon osalta. Vaikka alkuvuosi oli keskimääräistä kuivempaa, kevään ja kesän runsaat sateet nostivat vesivoimantuotannon keskimääräiselle tasolle.  Vertailtaessa vuoteen 2022, tuotanto lisääntyi noin 25 %, huolimatta siitä, että osa laitoksista oli poissa käytössä peruskorjauksen ja muun huoltotyön takia.

Jari von Becker
liiketoimintajohtaja
Tuotanto

Tuotanto-liiketoiminta ylläpitää ja kehittää innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti PKS-konsernin voimalaitoksia ja niiden tuotantoa. Toiminnan lähtökohtana ovat vastuullisuus, ympäristöarvot ja turvallisuus, jotta voimalaitosten tuotanto ja tuotannon arvo säilyvät hyvällä tasolla.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa kahdeksan vesivoimalaitosta sekä Pielisjoessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:stä 89 prosenttia. Kuurnan Voima Oy omistaa Kuurnan voimalaitoksen sekä Laurinvirta Oy:n Laurinvirran pienvesivoimalaitoksen. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä 220 miljoonaa kilowattituntia. Vesivoimalla tuotettu energia on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.