Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

Vahvuutenamme henkilöstötyytyväisyys

PKS-konsernissa oli työsuhteessa vuoden lopussa 349 henkilöä, joista toimialan luonteesta johtuen miehiä oli 300 ja naisia 49. Keski-ikä oli 40 vuotta. Työurat kestävät PKS konsernissa keskimäärin kymmenen vuotta, mutta 31 ammattilaista saavutti yli 30 vuoden etapin.

Rekrytoimme vuoden aikana 57 uutta henkilöä ja vakituisen henkilöstön määrä nousi seitsemällätoista. Pois lähti 40 henkilöä, joista kuusi siirtyi eläkkeelle. PKS-konsernissa työskenteli yhteensä 55 määräaikaista projekti- tai kesätyöntekijää.

Vuosittain toteuttamassamme  henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa kartoitimme toiminnan, töiden sujuvuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin tämän hetkistä tilaa. Henkilöstömme haluaa aktiivisesti tuoda mielipiteensä julki ja näin osallistua toiminnan kehittämiseen. Vastausprosentti on tutkimuksissamme ollut korkea, tänä vuonna 81 %, eli 287 vastaajaa vastasi tutkimukseen. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi on näkynyt korkeina arvosanoina. Tänä vuonna konsernin henkilöstötyytyväisyyden kokonaisarvosana oli 4,1 (asteikko 1-5), joten voimme ylpeydellä todeta henkilöstötyytyväisyyden olevan vahvuutemme.

Vahvistimme esihenkilöiden johtamistaitoja

Laadukas johtaminen on yksi työssä viihtymisen ja työhyvinvoinnin kulmakivistä. Panostimme vuoden aikana johtamisen kehittämiseen valmennuksella, johon kaikki esihenkilömme osallistuivat. Johtamisvalmennuksen lopputulemana julkaisimme työn tueksi yhtiökohtaiset johtamisen käsikirjat.

Meille hyvinvoiva ja työhönsä sitoutunut henkilöstö on kunnia-asia ja menestyvän liiketoiminnan edellytys.

Kehitämme ja ylläpidämme työhyvinvointia yhdessä työntekijöidemme kanssa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Olemme onnistuneet tukemaan henkilöstömme hyvinvointia hyvin, josta esimerkkinä on sairauspoissaolojemme varsin alhainen taso valtakunnallisiin keskiarvoihin verrattuna. Henkilöstömme oli vuonna 2023 sairauden takia poissa 2,76 % tehdystä työajasta.

Kannustamme osaamisen kehittämiseen

Uusia ammattilaisia alallemme tarvitaan koko ajan. Uudistuva tekniikka ja sähköalan murros edellyttävät yhä laajempaa ammattiosaamista, itsenäistä otetta ja vastuunottokykyä. Pidämme tärkeänä tarjota hyviä työkokemuksia ja mielekkäitä töitä vastuullisessa työyhteisössä. Meidän tarjoamamme työpaikka onkin ollut monelle opintojensa alussa olevalle nuorelle ensimmäinen askel työelämään.

Työvoiman saatavuuden edistämiseksi ja henkilöstömme osaamisen kehittämiseksi teemme oppilaitosyhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Osallistuimme rekrytointitapahtumiin useilla paikkakunnilla ja hyödynsimme oppisopimuskoulutuksia osaamisen kehittämiseen. Tuemme myös omatoimista opiskelua sekä koulutamme henkilöstöä mm. työyhteisötaitojen ylläpitoon sekä ammatilliseen osaamiseen liittyviin taitoihin. Laadimme konsernipalvelun henkilöstölle henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat.

Outi Leppänen
henkilöstöjohtaja
PKS-konserni