Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2023

Energianeuvontaa asiakkaiden tarpeisiin 

Meille vastuullinen energiankäyttö ja sen tuotanto merkitsevät paitsi omia käytännön tekojamme, myös sitä, että vastuulliset energian käyttöön liittyvät valinnat, kuten uusiutuvan tuotantotavan valinta tai kulutusjousto, olisivat myös asiakkaillemme mahdollisimman vaivattomia, kiinnostavia ja hinnaltaan houkuttelevia.

Raportoimme vuosittain vapaaehtoisen energiansäästösopimuksen mukaiset tiedot, kuten energiatehokkuusviestintään ja energianeuvontaan liittyvät toimet sekä asiakkaiden käynnit energiankulutuksensa tarkasteluun liittyvissä sähköisissä palveluissamme.

Julkaisimme Kymppi-asiakaslehdessämme 22 energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvää artikkelia ja neljä videota. pks.fi-nettisivujen energiatietoa-osiossa oli liki viisi miljoonaa yksittäistä asiointia.

Enerke on panostanut vahvasti vastuullisuuteen 

Enerke on jatkanut merkittäviä panostuksia vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Vuoden 2023 aikana käynnistyi kaksi ammattitutkintoryhmää yhteistyössä Riverian ja Savon ammattiopiston kanssa. Koulutuksen aloitti yhteensä 27 enerkeläistä, joista 11 opiskelee työn ohessa energia-alan ammattitutkintoa (sähköverkkoasentaja) ja 16 energia-alan erikoisammattitutkintoa (sähköverkkomestari). Opinnot kestävät 1,5–2 vuotta tutkinnon mukaan. Enerke myös tukee nuorten ammatillista kasvua ja antaa heille arvokasta kokemusta energiateollisuudesta tarjoamalla vuosittain kymmeniä työssäoppimismahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sähköalan opiskelijoille.

Lajittelu on osa Enerken päivittäistä toimintaa ja henkilöstö on kiinnostunut kiertotaloudesta.

Vuonna 2023 lajiteltavia jakeita oli 29 kpl, joista syntyi yhteensä 2918 tonnia kierrätettyä materiaalia. Materiaalia syntyi 35 % enemmän kuin vuonna 2022. Lajitellun materiaalin hyötykäyttöaste oli 94 % (sisältää myös puretut pylväät, jotka poltetaan energiaksi) ja kierrätysaste 39 %.

Turvallisuudessa Enerke on jo usean vuoden ajan pystynyt alentamaan tapaturmataajuutta mutta nolla tapaturmaa -tavoitteeseen on vielä matkaa. Parantamisen varaa on edelleen esimerkiksi syksyisten työolosuhteiden riskien arvioinnissa.

Sähköntuotantomme on uusiutuvaa ja päästötöntä

Vesivoima on itsessään puhdas uusiutuva energiamuoto eikä sähkön tuotannosta aiheudu ilmastopäästöjä. Vesivoiman tuottaminen herkässä luontoympäristössä on erityisen vastuullista toimintaa. Pidämme voimalaitoksemme priimakunnossa sekä huolehdimme ympäristön hyvinvoinnista. Teemme laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa sekä osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan vapaaehtoisiin suojelutoimiin, erilaisiin vesistö- ja kalatutkimuksiin sekä selvityshankkeisiin. 

Säästä riippuvan voimatuotannon osuuden kasvaessa vesivoimalla on myös entistä suurempi merkitys esimerkiksi nopeasti vaihtelevan tuulivoimantuotannon säätövoimana. Pohjois-Karjalan Sähkö hallinnoi kaikkiaan 10 vesivoimalaa. Tuotimme vesivoimaa 223 GWh.

Norrskogenin tuulipuiston tuotantokäyttö alkoi vuonna 2023. Pohjois-Karjalan Sähköllä on omistusosuus tuulipuistossa, jossa on kaikkiaan 17 tuulivoimalaa. Muita omistusosuuksia on Torkkolan ja Röyttään tuulipuistoissa.

Pohjois-Karjalan Sähkö omistaa Kymppivoima Oy:n kautta tuotanto-osuuksia Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimaloissa ja 16. huhtikuuta 2023 valmistuneessa Olkiluoto 3 -ydinvoimalassa. Ydinvoiman osuus päästöttömästä sähköntuotannostamme on noin kolmannes.

Vuoden alusta lähtien oma tuotantomme on ollut liki sataprosenttisesti uusiutuvaa tai päästötöntä

PKS tuo elinvoimaisuutta maakuntaan

PKS:n kotiseutu on Pohjois-Karjalassa ja teemme jatkuvasti laajaa yhteistyötä alueen elinvoimaisuuden hyväksi. Huolehdimme kaikki vaatimukset täyttävästä sähköinfrasta, tarjoamme työpaikkoja, ostamme alueen toimijoilta työpanosta ja palveluita sekä hyödynnämme asiantuntijoiden osaamista. Olemme myös mukana tukemassa paikallista harrastustoimintaa sekä tapahtumia liikunnan ja kulttuurin saralla. Näin turvaamme omalta osaltamme, että Pohjois-Karjalassa on hyvä elää, tehdä työtä ja harrastaa.

Kuntaomisteisena yhtiönä maksoimme osinkoja 17 omistajakunnallemme yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa. Maksamamme osingot kiertävät takaisin kuntien ja kaupunkien asukkaiden hyväksi erilaisina palveluina. Säännölliset osinkotulot hillitsevät osaltaan kuntalaisten veroprosenttien nousupaineita.
PKS-konserni maksoi palkkoja vuodessa liki 17 miljoonaa euroa.

Valmistaudumme kestävyysraportointiin

Aloitimme tutustumisen EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen raportoinnin vaatimuksiin hakemalla tietoa, osallistumalla koulutuksiin ja etsimällä sopivia yhteistyötahoja. Valmistaudumme parhaillaan PKS-konsernin ensimmäiseen raportointiin, joka julkaistaan vuonna 2025.