Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2018

PKS-konsernin vuosikertomus 2018

Lue lisää

Suurten investointien aika

Energian käytön ja tuotannon suhteen vuosi 2018 oli varsin tavanomainen. Sähköä käytettiin Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n toimialueella viime vuoden malliin eli 1 114 miljoonaa kilowattituntia. Omien vesivoimalaitostemme tuotanto oli noin neljä prosenttia normaalia vesivuotta suurempi ja kattoi vajaan viidenneksen toimialueella käytetystä sähköstä.

PKS:n tytäryhtiö Kuurnan Voima Oy ryhtyi rakentamaan Pielisjoessa sijaitsevan vesivoimalaitoksen tulvauomaan eli Laurinvirtaan järvilohen poikastuotantoaluetta sekä siihen liittyvää pienvesivoimalaitosta.

PKS Sähkönsiirto Oy jatkoi säävarman sähköverkon rakentamista suunnitellusti ja vuoden 2019 lopussa yli puolet yhtiön sähkönkäyttäjistä on säävarman verkon piirissä. Taajama-alueilla sähköverkko maakaapeloidaan, mutta taajamien ulkopuolella sähköverkkoa uusitaan kaapeloinnin lisäksi siirtämällä avojohtoja maanteiden varteen.

Jorma Korhonen, toimitusjohtaja

Lue toimitusjohtajan katsaus

Jorma Korhonen, toimitusjohtaja

Avainluvut

 

Liikevaihto (milj. euroa) 114,2
Liikevoitto (milj. euroa) 13,1
Tilikauden voitto (milj. euroa) 9,5
Investoinnit (milj. euroa) 27,1

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin

Vakituisen henkilöstön määrä

Vakituisen henkilöstön määrä 2018

Voimantuotannossa riittää projekteja

Voimantuotannon osalta vuosi oli suurelta osin valmistautumista Laurinvirran uuden pienvoimalan ja poikastuotantoalueen rakentamiseen, Puhoksen voimalan peruskorjaukseen sekä vuonna 2020 alkavaan Kuurnan voimalaitoksen peruskorjaukseen. Puntarikosken peruskorjattu voimala käynnistyi virallisesti 29.8. hallituksen puheenjohtaja Jukka Kankkusen napin painalluksella.

Lue lisää