Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2018

Henkilöstön määrä kääntyi kasvuun verkostourakoinnin kasvun myötä

PKS-konsernissa vuosi 2018 kului vilkkaan rekrytoinnin merkeissä. Vuoden aikana konserniin palkattiin 35 uutta henkilöä ja pois lähti 25 henkilöä, joista seitsemän siirtyi eläkkeelle. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi kymmenellä uudella ammattilaisella ja kokonaismäärä oli vuoden lopussa 236 henkeä. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli vuoden lopussa seitsemän henkilöä. PKS oli mukana myös valtakunnallisessa Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa, jonka kantavana ajatuksena on tarjota nuorille hyviä työkokemuksia ja mielekästä työtä vastuullisessa työyhteisössä. Monelle opintojen alussa ilman työkokemusta olevalle nuorelle PKS:n tarjoama työpaikka olikin ensimmäinen askel työelämään. PKS-konsernissa työskenteli kesän aikana eri tehtävissä kaikkiaan 20 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos oli 4,6 henkilötyövuotta.

Vakituisten työntekijöiden tarpeen taustalla olivat erityisesti Enerken ja SLT-Consults Oy:n saamat mittavat työtilaukset Etelä-Savossa ja Savossa, Kainuussa ja Hämeen seudulla. Myös päämarkkina-alueella Pohjois-Karjalassa riitti työtä PKS Sähkönsiirron laajan jakeluverkon toimitusvarmuusinvestointien toteutuksessa.

Henkilöstötutkimus toi esiin vahvuudet ja kehittämiskohteet

Vuoden aikana toteutettiin koko henkilöstön kattava henkilöstötutkimus yhteistyössä Feelback Oy:n kanssa. Henkilöstötutkimuksella kartoitettiin organisaation toiminnan, töiden sujuvuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin nykytilaa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 79,8% henkilöstöstämme. Tutkimuksen mukaan vahvuuksiamme ovat yhteisöllisyys ja ilmapiiri, työhön ja motivaatioon liittyvät asiat sekä hyvinvointi. Eniten kehitettävää on johtamisen ja viestinnän osa-alueissa. Tutkimuksen tulokset käytiin läpi työryhmissä ja sovittiin kehittämistoimenpiteistä.

 

Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi kymmenellä uudella ammattilaisella ja kokonaismäärä oli vuoden lopussa 236 henkeä

Outi Leppänen

Työhyvinvointia seurataan tiiviisti

Vuoden aikana toteutettiin työterveyshuollon työpaikkaselvitykset yhteistyössä Terveystalon kanssa. Henkilöstömme voi pääsääntöisesti hyvin, myös sairauspoissaoloprosentti (2,6%) on varsin alhaisella tasolla valtakunnallisiin keskiarvoihin verrattuna.
Henkilöstön työhyvinvointia ja työterveyttä tuetaan muun muassa edistämällä omaehtoista liikkumista e-passi-palvelun ja säännöllisten liikuntaryhmien avulla. Viikoittaisiin pilates-, sulkapallo-, salibandy- ja pilatesryhmiimme osallistuu lukuisa joukko hyvinvoinnistaan huolehtivia työntekijöitämme. Kiinnitämme erityistä huomiota myös työpisteiden ergonomiaan.

Huomionosoitukset

Keskuskauppakamarin kultaisella ansiomerkillä palkittiin 40 vuoden palveluksesta sähköverkostoasentaja Raimo Maantola. Kultaisella ansiomerkillä 30 vuoden palveluksesta palkittiin asiakasvastaava Mervi Jeskanen, sähköverkostoasentajat Visa Ikonen ja Pekka Myller sekä kuntosuunnittelija Rauno Räsänen. Hopeisella ansiomerkillä 20 vuoden palveluksesta palkittiin palveluneuvoja Anna Timonen ja viestilaiteasentaja Jouni Westerman.