Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2018

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) ja SLT-Consults Oy, joka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama yhtiö.

  2018 2017 2016 2015
Liikevaihto (milj. euroa) 114,2 106,3 104,7 109,1
Liikevoitto (milj. euroa) 13,1 13,8 10,8 11,9
Tilikauden voitto (milj. euroa) 9,5 10,2 7,6 8,9
Investoinnit (milj. euroa) 27,1 30,4 24,3 28,1
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 4,3 4,7 3,7 4,6
Omavaraisuusaste (%) 73,2 74,2 75,1 73,7
Sähkön siirto (GWh) 1114 1114 1135 1080
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 198 230 216 212
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 88568 88 802 88 866 88 578
Verkostopituus (km) 22447 22 061 21 491 21 567
Henkilöstö 31.12 236 226 229 240

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialue