Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2018

Voimakkaan laajentumisen vuosi

Enerken ja tytäryhtiömme SLT-Consults Oy:n yhtenä päämääränä on laajentaa liiketoimintaa Suomessa uusille paikkakunnille, missä onnistuttiinkin vuoden aikana varsin hyvin. Erityisen hyvin uusia asiakkuuksia onnistuttiin luomaan sähköverkko- ja sähköasematoimitusten puolella. Liiketoiminnan tulos oli hyvällä tasolla ja saavutimme lähes kymmenen prosentin käyttökatteen. Liikevaihto ja tulos jäivät hieman edellisvuotta pienemmäksi, koska eräiden suurten projektitoimitusten laskutus painottuu vuoden 2019 puolelle.

Kovasta laajentumisvauhdista huolimatta saimme vuoden lopulla tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa asiakkailtamme positiivista palautetta. Kapiolani Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan asiakkaamme arvostavat kilpailukykyisen hinnan jälkeen heti seuraavaksi työn laatua ja toimituksen luotettavuutta. Nämä ovatkin juuri niitä osa-alueita, joiden kehittämiseen ja laatutason valvontaan kiinnitämme jatkuvasti huomiota. Asiakkaat näkivät Enerken vahvuuksina asennustyön laadun lisäksi myös työturvallisuuden ja ympäristöasioiden huomioimisen projekteissa.

Laajemmat palvelukokonaisuudet kasvava trendi

Kasvavana trendinä toimialalla on asiakkaiden kasvava kiinnostus suurempia palvelukokonaisuuksia ja tinkimätöntä työn laatua kohtaan. Olemmekin viime vuosina määrätietoisesti kasvaneet laajojen palvelukokonaisuuksien merkittäväksi osaajaksi Suomessa. Kykenemme kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) toimittamaan sähköverkkoja ja sähköasemia siten, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen tuottavuuden investoinnilleen. Valitsemamme alihankkijat ja materiaalintoimittajat sekä henkilöstömme on sitoutettu tuottamaan asiakkaan vaatimusten mukaista laatua.

Kertomusvuonna kehityttiin myös suurhäiriöiden aikaisessa viankorjauksen hallinnassa. Vuosi alkoi PKS Sähkönsiirron jakelualueella ennätyksellisen hankalan tykkylumiongelman parissa. Valtava urakka synnytti nopeasti uusia ratkaisumalleja häiriöiden paikannukseen, metsäpalvelujen organisointiin ja viankorjauksen ohjaukseen yhdessä verkkoyhtiön kanssa. Laajan tykkyhäiriön korjauksessa onnistuttiinkin olosuhteisiin nähden erinomaisesti ja urakan aikana kehitettyjä uusia toimintamalleja voidaan hyödyntää myös jatkossa.

Asiakkaat näkivät Enerken vahvuuksina asennustyön laadun lisäksi myös työturvallisuuden ja ympäristöasioiden huomioimisen projekteissa.

Janne Huotari

Sitoutunut henkilöstö ja laaja kumppaniverkoto avain tulevaisuuteen

Sitoutunut ja työstään innostunut henkilöstömme sekä laaja kumppaniverkostomme antaa meille hyvät menestymisen eväät tulevaisuudenkin haasteisiin. Energiatoimiala on voimakkaassa murrosvaiheessa ja menestymisemme edellytys on, että pystymme kuuntelemaan asiakkaidemme tarpeita tarkasti ja kehittämään palvelujamme niiden mukaiseksi. Kehityspanostukset kohdistuvat jatkossa erityisesti laajempien palvelukokonaisuuksien hallintaan ja koko installaatioprosessin laadun hallintaan aina ensimmäisestä asiakaskontaktista kohteen suunnitteluun ja työn viimeistelyyn saakka.

Talousluvut 2018

  Enerke Oy    SLT Consults Oy  
  2018 2017 2018 2017
Liikevaihto milj. euroa  28,17  32,14  3,77 3,98
Liikevoitto milj. euroa  2,2 3,67  0,22 0,37

Toiminnan painopisteet vuonna 2019

• Asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla sekä vahvistamalla edelleen palvelu- ja teknistä laatua
• Liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden pitäminen saavutetulla hyvällä tasolla
• Ykköstoimittajan aseman vahvistaminen päämarkkina-alueella Pohjois-Karjalassa
• Työnantajakuvan vahvistaminen. Jokainen työntekijämme haluaa aidosti olla ylpeästi enerkeläinen ja saamme jatkossakin osaavaa ja kehityshaluista henkilöstöä
• Ympäristöjärjestelmän kehittäminen ISO 140001-standardin mukaiseksi

Tehtävämme on tuottaa verkostourakointipalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan paikasta ja ajasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palvelujamme edelleen niin, että palveluvalikoimamme kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähkönjakeluverkkojen elinkaaren. Toimintamme painopiste on verkostourakoinnin palveluissa sähköverkkoyhtiöille, kunnille, kaupungeille ja teollisuuden sekä kaupan toimintasektoreille.