Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019

PKS-konsernin vuosikertomus 2019

Lue lisää

Lämmin sää vähensi sähkönkulutusta

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n toimialueella sähkönkäyttö pieneni 2,0 prosenttia edellisestä vuodesta leudon sään vuoksi ollen yhteensä 1 096 milj. kWh. Yhtiön omien vesivoimalaitosten sähköntuotantomäärä vuonna 2019 oli yhteensä 180 milj. kWh, joka oli 9 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy perustettiin 12.5.1945 ja vuonna 2020 yhtiön toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 75 vuotta. Yhtiöllä on edelleen samat neljä perinteistä toimintoa: sähköverkkotoiminta, verkostourakointi, sähkön myynti ja sähkön tuotanto.

Toimintaympäristön muutoksista ja haasteista huolimatta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on täyttänyt asiakkaiden ja omistajien odotukset.

Jorma Korhonen, toimitusjohtaja, energianeuvos

Lue toimitusjohtajan katsaus

Avainluvut

 

Liikevaihto (milj. euroa) 120,9
Liikevoitto (milj. euroa) 15,8
Tilikauden voitto (milj. euroa) 12,8
Investoinnit (milj. euroa) 30,7

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin

Vakituisen henkilöstön määrä

Vastuullisesta energiankäytöstä vastustamatonta

Olemme siirtyneet vastuullisen sähkön käytön aikakauteen, jossa käyttäjien omat valinnat nousevat ratkaisevaan rooliin. Samalla yhä useampi asiakkaamme haluaa kulutusvalinnoillaan olla mukana asiassa, jolla on heille merkitystä.

Sähköenergian käyttö on yksi suurimmista ilmastoon vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Karjalan Sähkölle vastuullisuus ja vastuullinen energiankäyttö merkitsee paitsi omia käytännön tekojamme, myös sitä, että vastuulliset valinnat olisivat myös asiakkaillemme mahdollisimman vaivattomia, kiinnostavia ja hinnaltaankin houkuttelevia. Viemällä vastuullinen energiankäyttö luontevaksi osaksi liiketoimintaamme ja asiakkuuksiamme vaikutamme parhaiten omaan ja tulevien sukupolvien elämään ja ympäristöön. Muutos alkaa aina yhdestä, vaikutus syntyy meistä kaikista.

Lue lisää