Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019

Lämmin sää vähensi sähkönkulutusta

Kansainvälisistä epävarmuuksista huolimatta Suomen talous kasvoi vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Suomen ja koko euroalueen kokonaistuotannon kasvun ennustetaan kuitenkin pienenevän lähivuosina.

Suomen sähkön kokonaiskulutus vuonna 2019 oli 86 terawattituntia. Kulutus laski edellisestä vuodesta 1,7 prosenttia, mikä johtui teollisuuden volyymin laskusta. Sähkön tukkuhinta laski lähes kuusi prosenttia ja päästöttömän sähköntuotannon osuus nousi 82 prosenttiin. Ostovoimakorjattu sähkönhinta oli Suomessa kolmanneksi halvin Euroopassa.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n toimialueella sähkönkäyttö pieneni 2,0 prosenttia edellisestä vuodesta leudon sään vuoksi ollen yhteensä 1 096 milj. kWh.

Yhtiön omien vesivoimalaitosten sähköntuotantomäärä vuonna 2019 oli yhteensä 180 milj. kWh, joka oli 9 prosenttia edellisvuotta pienempi. Lisäksi yhtiön omistamista tuotanto-osuuksista sähköä saatiin 88 milj. kWh.

PKS-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 121 milj. euroa, jossa kasvua oli kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. Konsernin liikevoitto kasvoi 20 prosenttia ollen 15,8 milj. euroa.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy perustettiin 12.5.1945 ja vuonna 2020 yhtiön toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 75 vuotta.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on 1990-luvun alusta lähtien uudistanut jatkuvasti toimintaansa. Yhtiöllä on edelleen samat neljä perinteistä toimintoa: sähköverkkotoiminta, verkostourakointi, sähkön myynti ja sähkön tuotanto. 2000-luvun alussa nämä toiminnot eriytettiin itsenäisiksi liiketoimintayksiköiksi, jotka ovat tänä päivänä hyvin kilpailukykyisiä verrattuna alan muihin vastaaviin yhtiöihin.

Toimintaympäristön muutoksista ja haasteista huolimatta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on täyttänyt asiakkaiden ja omistajien odotukset. Yhtiö toimii asiakaslähtöisesti, liiketaloudellisesti kannattavasti ja kaikissa asioissa toimialueen hyväksi. Uudistamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja varmistamme kaikin tavoin yhtiön ja liiketoimintojen jatkuvuuden.

Esitän parhaat kiitokset yhteistyöstä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja koko henkilöstölle sekä kiitokset luottamuksesta yhtiön hallinnolle ja omistajille.

 

Jorma Korhonen
toimitusjohtaja, energianeuvos