Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019

Sähköntuotannossa lukuisten projektien siivittämä vuosi

Vuosi 2019 muistetaan ensisijaisesti Laurinvirran vesivoimalaitoksen rakennustöistä. Laurinvirta-projektissa voimalaitoksen sekä poikastuotantoalueen rakennustyöt valmistuivat syyskuussa, jolloin aloitimme voimalaitoksen käyttöönoton.

Valitettavasti käyttöönotossa ilmeni päälaitetekniikan osalta suuria haasteita ja tuotannollinen käyttöönotto on viivästynyt suunnitellusta. Viivästyksistä huolimatta selvitystyöt ovat edenneet ja tavoitteenamme on saada voimalaitos tuotannolliseen käyttöön vielä ennen Kuurnan voimalaitoksen päälaiteuusintoja. Korjaustoimet ovat haastavat, mutta ratkaistavissa.

Olemme olleet luomassa uudenlaista konseptia, jolla yhdistetään niin kalatalous, luontoarvot kuin voimatalous. Jo käyttöönoton aikana saaduista positiivisista kokemuksista on havaittavissa, että toimimme edelläkävijänä kohti yhä enemmän luontoarvoja kunnioittavampaa energiantuotantoa.

Olemme olleet luomassa uudenlaista konseptia, jolla yhdistetään niin kalatalous, luontoarvot kuin voimatalous.

Jari von Becker

Voimalaitosten uusimisurakka jatkui

Perinteisesti keskitymme vain yhteen voimalaitosuusintaan kerrallaan, mutta nyt työn alla on ollut kaksi päälaiteuusintaa. Puhoksen voimalaitos pysäytettiin nykymuodossa elokuun alussa, jonka jälkeen voimalaitokselta purettiin vanha tekniikka ja laitosrakennuksen muutostyöt uusille koneistoille aloitettiin. Projekti pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Lisäksi Kuurnan päälaiteuusintoja varten uusittiin Kuurnassa niin 10 kV jakelu kuin 110 kV:n sähköasemakin. Projekti valmistui suunnitellusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jonka jälkeen voimalaitoksella aloitettiin laitosrakennuksen laajennus- ja peruskunnostustyöt, jotka valmistuivat elokuussa. Vuonna 2020 alkavia Kuurnan päälaite- ja automaatiouusintoja varten suunnitellut esivalmistelut ovat lähes kaikilta osin valmiit.

Vähäsateinen vuosi pienensi sähköntuotantoa

Jos vuosi 2018 muistetaan vähäsateisuudesta ja kuumasta kesästä, ei vuosi 2019 siitä paljoa poikennut. Vuoden keskimääräinen sademäärä laski ja voimalaitosten kokonaistuotanto pieneni edellisestä vuodesta noin 9%. Kaikesta huolimatta koneistojen käytettävyys pysyi hyvällä tasolla ja kokonaistuotannon määrä oli lopulta 180 GWh.

Kokonaistuotantoon vaikutti hiukan Kuurnan voimalaitoksen uusintaan liittyvät esivalmistelutyöt ja laitteistoille suoritetut tarkastusseisokit. Vuoden aikana sademäärä vaihteli voimakkaasti. Vuoden alku seurasi sadannan osalta keskiarvoa, mutta kesäkuussa alkoi poikkeuksellisen pitkä kuiva kausi, joka jatkui aina lokakuuhun saakka.

Toimialueemme on laaja ja myös voimalaitosten tuotantomäärissä on suuria vaihteluja. Jänisjoella ei ollut tuotantoa elokuussa lainkaan, kun sen sijaan Vihtakoskella voimalaitoksen tuotanto jäi joulukuussa vain muutamia kilowatteja kaikkien aikojen kuukausiennätyksestä, kuten myös Puntarikoskella toukokuussa. Puntarikosken uusitulla koneistolla kokonaistuotanto oli jopa kaksi GWh kokonaistuotantokeskiarvoa suurempi niukahkosta sadannasta huolimatta.

Sähkön tuotantoyksikkö ylläpitää, kehittää ja toteuttaa kustannustehokkaasti sekä innovatiivisesti ympäristöarvot ja turvallisuus vastuullisesti huomioiden yhtiön vesivoimalaitoksia siten, että voimalaitosten tuotanto ja tuotannon arvo säilyvät hyvällä tasolla.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa yhdeksän vesivoimalaitosta sekä Pielisjoessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:n sekä Laurinvirta Oy:n vesivoimalaitoksista 89 prosenttia. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä 195 miljoonaa kilowattituntia. Vesivoimalla tuotettu energia on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.