Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019
Enerke Oy
Enerke Oy

Liiketoiminta kasvoi, tulos heikkeni

Enerke Oy:n sekä tytäryhtiömme SLT-Consults Oy:n liiketoiminta kasvoi strategian mukaisesti sähkönjakelujärjestelmien suunnittelun ja sähköverkon rakentamisen liiketoiminta-alueilla. Molempien yritysten osalta pystyimme vahvistamaan ja kasvattamaaan markkina-asemaamme Suomessa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella pystyimme vastaamaan hyvin asiakkaidemme odotuksiin palvelun laadun ja teknisen laadun osalta. Asiakkaiden vaatimustaso on jatkuvasti kasvanut, mutta olemme siitä huolimatta pysyneet vahdissa mukana toimialan keskiarvoa paremmin.

Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi lanseerasimme kehittämämme projektien läpinäkyvän toimintamallin syksyllä 2019. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaamme voivat seurata karttasovelluksen avulla paikkatietoon ja työvaiheeseen sidottuja valokuvia projektin etenemisestä lähes reaaliajassa. Toimintamallin hyödyt koko toimitusprosessissa saadaan täysitehoisesti käyttöön vuoden 2020 aikana, jolloin se tulee merkittävästi vähentämään asiakkaiden tarvetta hankkia ulkopuolisia valvontapalveluja.

Tuotevalikoiman laajentamiseksi kokeilimme vuonna 2019 teollisuuden tarpeisiin tarkoitettujen laajojen aurinkovoimalajärjestelmien myyntiä. Haemme tällä sektorilla vielä lisää kokemuksia. Tulevien energiapolitiikan linjausten odotetaan tuovan tähän tuoteryhmään uutta markkinapotentiaalia, ja uskomme olevamme jatkossa mukana rakentamassa uusiutuvan energian tuotantoa Suomeen.

Luottamus ja oikeat osaajat

Enerken ja SLT:n sitoutunut ja innostunut henkilöstö ja luotettavat kumppaniyrityksemme mahdollistivat onnistumisen kaikissa palveluissamme ja projekteissa. Meillä on vahva luottamus omaan ja kumppaniverkoston toimintaan, jonka ansiosta voimme menestyä myös tulevaisuudessa ja olla kilpailukyinen toimija asiakasyrityksillemme jatkossakin.

Teknisen ja palvelullisen laadun osalta niin oman, kuin yhteistyökumppaneidemme henkilöstön osaaminen on perusta onnistumiselle. Panostamme yhteistyön ja palvelujemme kehittämiseen voimakkaasti myös jatkossa. Asiakastarpeet ohjaavat sekä toimintaprosesseja että palvelujemme valikoimaa, ja kummankin osalta tulemme pitämään tavoitteet korkealla.

Asiakastarpeet ohjaavat sekä toimintaprosesseja että palvelujemme valikoimaa, ja kummankin osalta tulemme pitämään tavoitteet korkealla.

Janne Huotari

Talousluvut 2019

Vuoden 2019 taloudellinen onnistuminen verkonrakennusprojekteissa oli tavoiteltua heikompi. Enerke Oy:n liikevaihdon kasvu ylitti tavoitteen, mutta liikevoitto jäi noin 1,1 M€ tavoitteesta. Asiakasyritykset ovat siirtäneet kaikki riskit projektin hintaan kuuluviksi, merkittävimpänä kaapelireittien maaperäriski, joka toteutui useissa hankkeissa meille negatiivisena. Asiakkaat lopettivat myös lähes kokonaan vuosisopimuksiin perustuvien palvelujen hankkimisen. Kaikissa palveluissa toimintamalliksi muodostui erillistarjoukseen perustuvat projektitoimitukset.

Sähköasemapalveluissa SLT:n tulos toteutui suunnitelman mukaisesti.

  Enerke Oy    SLT-Consults Oy  
  2019 2018 2019 2018
Liikevaihto milj. euroa  31,45  28,17  6,13 3,77
Liikevoitto milj. euroa  0,45 2,2  0,27 0,22

Vuoden 2020 näkymät

Sähköverkkoyhtiöt ja teollisuus jatkavat merkittäviä investointeja myös tulevana vuonna. Asiakkaiden hankintakäyttäytymisen muutos projektikilpailutuksessa on aiheuttanut sen, että 2020 projektit on kilpailutettu jo hyvissä ajoin 2019 aikana. Vuoden 2020 aikana tulee enää vain yksittäisiä hankkeita kilpailutukseen, joiden toteutus on myös kuluvan vuoden aikana. Projektitarjoukset, joita on nyt jätettävä kiinteähintaisena vuosille 2021 ja 2022 saakka tulevat kasvattamaan liiketoimintariskejä.

Vuoden 2020 aikana sähköverkkoyhtiöiden toimintamalleissa tullaan näkemään suuria eroja. Nämä muutokset tilaajien toiminnassa tulevat vaikuttamaan palveluyritysten prosesseihin ja henkilötyötarpeisiin. Suunnitelmallisuuden lisääminen entisestään ja projektien laajempi dokumentointi vaatii enemmän toimihenkilötyötä.

Kannattavuuden ylläpitämiseksi tarvitaan hyvää osaamista projektien materiaalien ja alihankinnan hankinnassa, kustannustehokkuutta omassa toiminnassa sekä kaikissa projekteissa toimituksen urakkarajojen tuntemusta ja myyntihintojen nostamista. Taloudelliset haasteet 2020 liikevoittoennusteeseen pääsemiseksi ovat suuret.

Toiminnan painopisteet vuonna 2020

  • Asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla vahvistamalla edelleen palvelu- ja teknistä laatua olemassa olevassa asiakaskunnassa ja alueellisesti
  • Liikevaihdon pitäminen saavutetulla tasolla ja kannattavuuden palauttaminen hyvälle tasolle
  • Vahvan ykköstoimittajan aseman säilyttäminen päämarkkina-alueella Pohjois-Karjalassa
  • Hyvän työnantajan maineen säilyttäminen rekrytointien mahdollistamiseksi
  • Ympäristöjärjestelmän auditointi ISO 140001 mukaisesti

Tehtävämme on tuottaa verkostourakointipalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palvelujamme edelleen niin, että palveluvalikoimamme kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähköjakeluverkkojen elinkaaren. Toimintamme painopiste on verkostourakoinnin palveluissa sähköverkkoyhtiöille, kunnille, kaupungeille ja teollisuuden sekä kaupan toimintasektoreille.