Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) ja SLT-Consults Oy, joka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama yhtiö.

  2019 2018 2017 2016
Liikevaihto (milj. euroa) 120,9 114,2 106,3 104,7
Liikevoitto (milj. euroa) 15,8 13,1 13,8 10,8
Tilikauden voitto (milj. euroa) 12,8 9,5 10,2 7,6
Investoinnit (milj. euroa) 30,7 27,1 30,4 24,3
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 5,4 4,3 4,7 3,7
Omavaraisuusaste (%) 72,6 73,2 74,2 75,1
Sähkön siirto (GWh) 1095 1114 1114 1135
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 180 198 230 216
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 88 161 88568 88 802 88 866
Verkostopituus (km) 22 530 22447 22 061 21 491
Henkilöstö 31.12 269 236 226 229

Toimialue

PKS jakelualuekartta