Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019
Vastuullisesta energiankäytöstä vastustamatonta
Vastuullisesta energiankäytöstä vastustamatonta

Vastuullisesta energiankäytöstä vastustamatonta

Olemme siirtyneet vastuullisen sähkön käytön aikakauteen, jossa käyttäjien omat valinnat nousevat ratkaisevaan rooliin. Samalla yhä useampi asiakkaamme haluaa kulutusvalinnoillaan olla mukana asiassa, jolla on heille merkitystä.

Sähköenergian tuotantotavan valinta on yksi parhaista keinoista, joilla jokainen sähkön käyttäjä voi vaikuttaa ilmastoon. Pohjois-Karjalan Sähkölle vastuullisuus ja vastuullinen energiankäyttö merkitsee paitsi omia käytännön tekojamme, myös sitä, että vastuulliset valinnat olisivat myös asiakkaillemme mahdollisimman vaivattomia, kiinnostavia ja hinnaltaankin houkuttelevia. Viemällä vastuullinen energiankäyttö luontevaksi osaksi liiketoimintaamme ja asiakkuuksiamme vaikutamme parhaiten omaan ja tulevien sukupolvien elämään ja ympäristöön. Muutos alkaa aina yhdestä, vaikutus syntyy meistä kaikista.

Monikanavaista viestintää

Vastuullinen energiankäyttö on asiakkaan kannalta ennen kaikkea tietoisuutta omasta energiankäytöstä, sen vaikutuksista, vaikuttamiskeinoista ja halusta tehdä muutoksia omiin valintoihin. Meidän roolimme on tuottaa helppokäyttöistä ja ymmärrettävää tietoa eri palvelukanavissamme ja herättää sen myötä asiakkaan kiinnostus vastuulliseen energiankäyttöön. Tällaisia tiedon jakamisen välineitä henkilökohtaisen palvelun lisäksi ovat sähköiset OmaPKS- ja Live-palvelut, joista asiakkaamme pääsevät tutustumaan omaan energiankäyttöönsä. Muita asiakkaidemme suosimia kanavia ovat luonnollisesti verkkosivut ja Kymppi-asiakaslehti.

Yhteistyö ja tutkimustoiminta

Olemme mukana kumppanina Pohjois-Karjalan Biosfäärialueen yhteistyöryhmässä, jonka 651 aluetta muodostavat yhdessä maailman merkittävimmän alueellisen järjestelmän kestävän kehityksen edistämiseksi. Biosfäärialuetoiminnan hallinnosta Pohjois-Karjalassa vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Olemme myös mukana Joensuun kaupungin vetämässä ilmastokumppani-hankkeessa sekä Energiateollisuuden vapaaehtoisessa energiansäästösopimuksessa.

Olemme myös luomassa uutta tietoa olemalla aktiivisesti mukana valtakunnallisessa kysyntäjouston tutkimuksessa, sähkön varastoinnin ja liikenteen sähköistymisen tutkimushankkeissa.

Järvilohen poikastuotantoalue rakenteilla Kuurnaan

Voimantuotannon puolella tytäryhtiömme Kuurnan Voima Oy rakentaa Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueen, joka palvelee Saimaan uhanalaista järvilohta sekä taimenta. Samassa yhteydessä tulvauomaan rakennetaan pienvesivoimalaitos, joka turvaa poikastuotantoalueen tarvitseman vedensaannin. Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2018 ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2020. Hanke mahdollistaa järvilohen luonnollisen elinkierron Pielisjoen ja Saimaan välillä ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen.