Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2019

Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi edelleen

PKS-konsernin vakituisen henkilöstön määrä nousi vuoden 2019 aikana 33 henkilöllä ja on vuoden lopussa 269. Viime vuosina kilpailu työvoiman saatavuudesta on kiristynyt. Luotettavana ja merkittävänä toimijana olemme kuitenkin onnistuneet rekrytoinnissa hyvin. Saimme joukkoihimme 50 uutta henkilöä ja pois lähti 17 henkilöä, joista kolme siirtyi eläkkeelle. Lisäksi PKS:n palveluksessa työskenteli määräaikaisina vuoden lopussa yhdeksän henkilöä, joista Enerkessä kaksi henkilöä ja PKSS:llä sekä SLT:llä yksi.

Vakituisten työntekijöiden tarpeen taustalla olivat erityisesti Enerken ja SLT-Consultsin saamat mittavat työmaahankkeet Keski-Suomessa, Järvi-Suomessa, Kainuussa, Savossa ja Hämeessä, sekä lakisääteisten toimitusvarmuustavoitteiden mukaiset sähköverkostosaneeraukset Itä-Suomessa.

PKS oli mukana myös valtakunnallisessa Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa, jonka kantavana ajatuksena on tarjota nuorille hyviä työkokemuksia ja mielekkäitä töitä vastuullisessa työyhteisössä. PKS:n tarjoama työpaikka on monelle opintojensa alussa ja työkokemusta vailla olevalle nuorelle ensimmäinen askel työelämään. PKS-konsernissa työskenteli jälleen runsaasti kesätyöntekijöitä, kaikkiaan 19 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos oli noin 4,5 henkilötyövuotta.

Enerke kouluttaa uusia huippuosaajia muuttuvalle verkostourakointialalle

Sähköverkkoja uudistetaan Suomessa tällä hetkellä voimakkaasti ja investointitahti tulee jatkumaan korkealla tasolla pitkälle 2030-luvun puolelle saakka. Uusia ammattilaisia alalle tarvitaan koko ajan. Uudistuva tekniikka ja sähköalan murros edellyttävät myös nykyisiltä verkostoasentajilta yhä laajempaa ammattiosaamista, itsenäistä otetta ja vastuunottokykyä.

Enerke Oy käynnisti yhteistyössä Savon ammattiopiston ja Riverian kanssa oppisopimuskoulutuksen, joka tähtää arvostettuun energia-alan ammattitutkintoon. Koulutuksen suosio oli enerkeläisten keskuudessa niin suurta, että ryhmä täyttyi nopeasti. Hakemusten perusteella koulutukseen valittiin 19 sähköverkkoasentajaa.

Oppisopimuskoulutus koostuu 18 teoriapäivästä ja virallisista näyttökokeista, jotka rahoitetaan oppisopimuskoulutuksena, sekä työpaikalla tapahtuvasta työssäoppimisesta kokeneen ohjaajan kanssa. Koulutus kestää noin vuoden opiskelijan ammatillisesta kokemuksesta riippuen. Osa koulutettavista asentajista on vuoden 2019 aikana rekrytoituja sähköalan perustutkinnon suorittaneita nuoria, osa vanhempia työntekijöitä. Myös projektitoiminnassa esimies- ja projektinohjaustaitojen tärkeys korostuu ja satsasimmekin vuoden aikana tämän osaamisen kehittämiseen. 

Työhyvinvoinnin ylläpito

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy on ollut jo useamman vuoden ajan työhyvinvoinnin keskeisiä tavoitteitamme. Olemme panostaneet siihen erityisesti tukemalla omaehtoista liikkumista mm. Epassi-palvelun ja säännöllisten liikuntaryhmien avulla. Henkilöstöllämme on käytössään myös taukoliikuntaohjelma Ergo Pro.

Kiinnitämme erityistä huomiota myös työpisteiden ergonomiaan työfysioterapeutin tekemien ergonomiatarkastusten ja neuvonnan avulla sekä hyödyntämällä tarvittaessa sähköisesti säädettäviä työpöytiä. Myös yhteistyö Terveystalon työterveyshuollon kanssa on ollut erittäin tiivistä. Henkilöstömme voi pääsääntöisesti hyvin, sairauspoissaoloprosentti (2,96%) on varsin alhaisella tasolla valtakunnallisiin keskiarvoihin verrattuna.