Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2020

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) ja SLT-Consults Oy, joka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama yhtiö.

  2020 2019 2018 2017
Liikevaihto (milj. euroa) 121,6 120,9 114,2 106,3
Liikevoitto (milj. euroa) 7,6 15,8 13,1 13,8
Tilikauden voitto (milj. euroa) 6,2 12,8 9,5 10,2
Investoinnit (milj. euroa) 41,3 30,7 27,1 30,4
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 2,6 5,4 4,3 4,7
Omavaraisuusaste (%) 68,5 72,6 73,2 74,2
Sähkön siirto (GWh) 995 1095 1114 1114
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 220 180 198 230
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 87722 88 161 88568 88 802
Verkostopituus (km) 22585 22 530 22447 22 061
Henkilöstö 31.12 304 269 236 226

Toimialue