Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2020

Kannattavaa kasvua

Enerke Oy:n ja  SLT-Consults Oy:n toiminta eteni strategian mukaisesti laajentuen kannattavasti ja tarjoamalla laadukkaita palveluita asiakasyrityksille. Vuoden lopulla tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella saavutimme sekä palvelujen että teknisen laadun suhteen hyvän tason kaikissa sähkönjakelujärjestelmien suunnittelun, rakentamisen sekä elinkaaripalveluiden osa-alueilla. 

Alueellisen laajenemisen ohella saimme tunnettuutta ja saavutimme merkittävän markkina-aseman koko Suomessa.

Sitoutunut ja innostunut henkilöstömme ja luotettavat kumppaniyritykset varmistivat onnistumisen kaikissa palveluissa. Kasvun myötä tuli tarvetta uusille osaajille ja ja työntekijöiden kokonaismäärä nousi yli 230 henkilöön.

Asiakastarpeet ohjaavat toimintaamme ja meillä on vahva luottamus omaan ja kumppaniverkoston toimintaan. Saumaton yhteistyö ja palvelujen sekä prosessien kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja aliurakoitsijoiden kanssa varmistavat kannattavuuden ja jatkuvuuden tulevaisuudessakin.

Talousluvut 2020

Vuoden 2020 taloudellinen tulos projektirakentamisessa ja kunnossapidossa onnistui erittäin hyvin molemmissa yrityksissä.  Enerke Oy:n liikevaihto kasvoi noin 16 % ja liikevoitto kasvoi 25 % budjetoitua suuremmaksi. Osallistuimme laajasti suurhäiriöiden hoitoon eri verkkoyhtiöille, mikä kasvatti tulosta.  SLT-Consults Oy:n osalta taloudellinen onnistuminen oli suunnitelman mukainen.

  Enerke Oy SLT-Consults Oy
  2020 2019 2020 2019
Liikevaihto milj. euroa 39,96 31,45 8,69 6,13
Liikevoitto milj. euroa 2,13 0,45 0,48 0,27

Vuoden 2021 näkymät

Sähköverkkoyhtiöt ja teollisuus jatkavat merkittäviä investointeja myös tulevana vuonna. Verkkoyhtiöiden investointitasojen muutokset mahdollisessa viranomaisen valvontamallien muutoksessa tulevat näkymään urakointipalveluissakin vuoden 2022 jälkeen.

Koronan vaikutus näkyy vielä globaaleilla materiaalimarkkinoilla vuonna 2021. Materiaalien saatavuudessa ja hinnoissa tulee olemaan hetkellistä muutosta, joten hankintojen ajoittamisella tulee olemaan iso merkitys tämän vuoden kannattavuuteen.  Asiakkaiden toiveiden mukaisesti töiden aloitusta edeltävää suunnitelmallisuutta ja sen kuvaamista tilaajalle on edelleen lisättävä. Jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, varaamme lisää toimihenkilöresurssia siihen.

Vuoden 2021 kannattavuuden ylläpitämiseksi tarvitsemme hyvää osaamista materiaalien ja aliurakoinnin hankinnassa, kustannustehokkuutta omassa toiminnassamme sekä harkitusti palvelujen myyntihintojen nostamista.

Toiminnan painopisteet vuonna 2021

  • Enerken ja SLT-Consultsin toimintojen vakiinnuttaminen ja yhtenäistäminen
  • Asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla vahvistamalla edelleen palvelun ja teknisen toteutuksen laatua
  • Konserniomistajan vaatimusten täyttäminen Pohjois-Karjalan alueella
  • Hyvän työnantajamaineen säilyttäminen henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden varmistamiseksi.  
  • Vuosiauditoinnin muutos RALA-sertifikaatista ISO auditoinnin mukaiseksi.

Vastuullisuus

Osoituksena ympäristöä kunnioittavasta toiminnasta ja kehityksestä kestävien arvojen mukaisesti Enerkelle myönnettiin RALA:n Ympäristösertifikaatti vuonna 2020. Ajoneuvokalustoa korvattiin uudemmilla pienempipäästöisillä pakettiautoilla ja hankittiin kolme hybridiautoa työnjohdolle. Materiaalin kierrätyksessä on saavutettu yli 90 %:n kierrätysaste ja olemme siten toimialalla huippulukemissa.

Enerken toimipaikkoja on 16 paikkakunnalla ja olemme merkittävä työllistäjä useissa maakunnissa Suomessa. Työtilauksia syntyy merkittävästi myös käyttämämme aliurakoinnin kautta. Sosiaalista vastuuta olemme kantaneet tukemalla nuorten urheilutoimintaa sekä palkkaamalla kesätyöntekijöitä ja kouluttamalla uusia osaajia oppisopimuksella. Työturvallisuuden ja -suojelun eteen olemme ponnistelleet kovasti ja tavoitteena on tapaturmaton työyhteisö ja työmaaolosuhteet.

Tehtävämme on tuottaa sähkönjakelujärjestelmiin liittyviä palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat varmistaa häiriöttömän toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää palvelujamme edelleen niin, että palveluvalikoimamme kattaa koko sähkölaitteistojen ja sähköjakeluverkkojen elinkaaren.