Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2020

Joka vuosi lähempänä toimitusvarmaa sähköverkkoa

PKS Sähkönsiirto Oy:n (PKSS) toiminnassa tärkeintä on mahdollistaa asiakkaillemme turvallinen ja luotettava sähkönjakelu. Alueellamme Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa on 87 722 sähkönkäyttöpaikkaa.

Ylläpidämme ja kehitämme sähkönjakelun toimitusvarmuutta yhdessä noin kymmenen paikallisen rakennus- ja urakointiyrityksen kanssa.

Jakeluverkostomme kokonaispituus on 22 585 kilometriä. Siinä on 9 167 muuntamoa ja 35 sähköasemaa. Olemme maakaapeloineet keskijänniteverkosta 11 prosenttia ja pienjänniteverkosta 27 prosenttia.

Sähköä siirtyi vähemmän lämpimän talven takia

Vuonna 2020 tammi-maaliskuu oli poikkeuksellisen lämmintä aikaa, PKSS siirsi vuonna 2020 asiakkailleen sähköenergiaa 994 gigawattituntia, joka on 9,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 aiemmin.

Vuoden aikana myytiin 172 uutta sähköliittymää, joka on noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Aurinkopaneelien suosio jatkaa kasvuaan ja asennus jatkui vilkkaana toimialueellamme. Jakeluverkkoomme liitettiin vuoden aikana 301 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli käytössä toimialueellamme 1 213 kappaletta. Jakeluverkkoomme liitetyn aurinkotuotannon nimellisteho oli vuoden 2020 lopussa 7,1 MVA.

Taajamissa säävarma verkko, investointien painopiste nyt haja-asutusalueelle

Me haluamme palvella kaikkia asiakkaitamme hyvin ja siksi meille on tärkeää, että sääilmiöt eivät katkaise sähkönjakelua. Tulevaisuudessa myrskyt ja lumikuormat eivät aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä.

Myös sähkömarkkinalain mukaan sähköverkkoyhtiöiden pitää parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. PKSS:n on saavutettava 6/36-tuntitavoite vuoden 2036 loppuun mennessä.

Sähköverkon uusiminen vaatii meiltä paljon työtä, aikaa, laskemista ja rahaa ja olemme ottaneet tämän haasteen yhdessä vastaan. Investoinnit maksavat jakelualueellamme noin 30 miljoonaa euroa joka vuosi. Tämä tarkoittaa vuosittain lähes 350 euron investointia jokaista asiakasta kohden.

Rakensimme uutta sähköverkkoa 580 kilometriä vuonna 2020.

Olemme kehittäneet ja käyttäneet erilaisia menetelmiä, jotta sähköverkko on luotettavampi ja toimitusvarmuusinvestoinnit pysyvät maltillisina. Vuosien 2013 ­­­- 2020 aikana runkojohtojen vierimetsiä on hoidettu 4 000 kilometriä. Keskijännitelinjojen pienitehoisia johtohaaroja on korvattu tuhannen voltin kaapelirakenteilla ja harvaan asutuilla alueilla ilmajohtoja on siirretty teiden varsille.

Vuoden 2020 lopussa taajama-alueet ovat pääosin säävarman verkon piirissä. Viimeisiä taajamakaapelointeja tehtiin Enossa, Ilomantsissa, Lehmossa, Niiralassa, Nurmeksessa ja Pilkossa yhteensä sata kilometriä. Siirrymme tekemään toimitusvarmuusinvestointeja jatkossa haja-asutusalueille.

Vuosi 2020 oli myrskyisä

Vuonna 2020 oli keskimääräistä enemmän voimakkaita myrskyjä. Myrskyjen aiheuttamat suurhäiriöt aiheuttivat merkittävästi budjetoitua suuremmat viankorjaus- ja vakiokorvauskustannukset.

Kesäkuun lopun Päivö-myrsky oli laajuudeltaan verrattavissa vuoden 2011 Hannu-myrskyyn, koska viat ja tuhot koskivat koko jakelualuettamme. Sisämaassa oli poikkeuksellisen kovia, yli 26 m/s puuskatuulia.

Maksoimme asiakkaillemme vakiokorvauksia koko vuoden aikana lähes 4,7 miljoonaa euroa, josta Päivö-myrskyn osuus oli noin 4,5 miljoonaa euroa.

PKSS:ssa siirryttiin maaliskuussa etätyöskentelyyn koronapandemian vuoksi. Yhtenä varotoimena käytönvalvonta hajautettiin kahteen eri sijaintiin ja käytönvalvojaryhmään niin, että kriittiset toiminnot saatiin turvattua myös pandemian aikana.

Investointien kohdistuminen

Investointikohteet M€
Uusien liittymien rakentaminen 1,4
Sähköasemat 2,3
Verkoston perusparannus 28,2

Kehitämme tietojärjestelmiämme ja toimintaamme vastaamaan tulevaisuuden haasteita

Vuonna 2022 Suomessa kaikki verkkoyhtiöt siirtyvät keskitettyyn valtakunnalliseen mittaustietovarastoon Datahubiin. Varastosta sähkömarkkinoiden osapuolet saavat jatkossa asiakkaiden sopimus- ja mittaustiedot. Tavoitteena on palvelujen sujuvoittaminen mahdollisimman reaaliaikaisen tiedon avulla. Tällä hetkellä PKSS valmistautuu muutokseen muokkaamalla tietojärjestelmiä ja toimintaa.

Sähkömarkkinoilla kaupankäynti siirtyy lähivuosien aikana nykyisestä tunnin mittausjaksosta 15 minuutin mittausjaksoon. Muutoksen taustalla on sähköntuotannon muuttuminen aurinko- ja tuulivoimariippuvaiseksi, minkä vuoksi tuotantomäärät vaihtelevat aikaisempaa nopeammin. Jotta sähköjärjestelmä toimii, asiakkaan sähkönkysynnän on joustettava mahdollisimman hyvin sen mukaan, miten paljon energiaa tuotetaan. Lyhyempi kaupankäyntijakso kalliimpien ja halvempien hintojen myötä ohjaa kysyntää paremmin.

Kysynnänjouston ja 15 minuutin mittausjakson toteuttamiseksi verkkoyhtiöiden on uusittava mittalaitteet ennen vuotta 2028. Olemme arvioineet mittalaitteiden uusinnan noin 20 miljoonan euron investoinniksi ja tapahtuvan vuosien 2024 – 2026 aikana.

Maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaamista

PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) ylläpitää ja kehittää sähkön jakelun toimitusvarmuutta toimialueellaan yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Hyvä valmius häiriöiden korjaukseen on olennainen osa palvelua. Ylläpidettävän jakeluverkoston kokonaispituus on 22 585 kilometriä. Jakeluverkostossa on 9 167 muuntamoa ja 35 sähköasemaa.

Jakeluverkkoomme liitettyjä sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 87 722.

Yhtiö vuokraa sähköverkon liiketoimintaansa varten emoyhtiö PKS:ltä.