Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2020

Päästövähennysten vuosi

Meillä PKS-konsernissa on merkittävänä maakunnallisena toimijana paitsi velvollisuus, niin toimialamme myötä myös suuri mahdollisuus vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin, vastuulliseen energiankäyttöön sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.  

Saimme aikaan 91 000 tonnin CO2-päästövähennykset asiakkaidemme kanssa 

Kehittämämme Priima-pörssisähkön tuntikohtainen hinnoittelu kannustaa jo sinällään asiakasta painottamaan sähkön käyttöä halvempien tuntien aikaan, jolloin sähkön tuottaminenkin on ympäristöystävällisempää. PKS:n 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi annoimme asiakkaillemme mahdollisuuden vaihtaa sähkösopimuksensa vuodeksi ilman lisämaksua GO-alkuperämerkitylle uusiutuvalle energialle. Asiakkaamme käyttivät GO-alkuperämerkittyä sähköä vuonna 2020 yhteensä 365 miljoonaa kilowattituntia, joka tarkoittaa 91 000 tonnin hiilidioksidipäästövähennystä! Konkretisoituna päästövähennys vastaisi runsaan 40 000 polttomoottorikäyttöisen henkilöauton päästöjä vuodessa. 

Asiakkaiden kiinnostuksen innostamana päätimme jatkaa 75-vuotisjuhlavuoden kampanjaamme vielä vuoden 2021 loppuun saakka. 

 

Tavoitteemme on saada näiden kahden kampanjavuoden aikana päästövähennystä aikaan 120 000 tonnia. 

Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampia 

Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on kasvanut jo useamman vuoden ajan asiakkaidemme keskuudessa. Möimme vuonna 2020 eri kokoisia järjestelmiä 36 kohteeseen, joiden yhteenlaskettu energiantuotanto on 370 000 kilowattituntia ja päästövähennys reilut 90 tonnia hiilidioksidia. Yritysasiakkaiden hankintamotiivina oli aurinkosähkön liiketoimintaa ja brändiarvoa tukeva merkitys ja kotitalouksilla ympäristöarvojen lisäksi vahva energiakulujen säästöodotus. 

Ostimme aurinkotuottajilta omasta käytöstään yli jäänyttä sähköä viime vuonna noin 19 000 kilowattituntia, joka on 0,2 prosenttia PKS:n myymästä sähköenergian kokonaismäärästä 

Asiakas energiavaikuttajana -hanke 

Olemme olleet mukana viiden sähköyhtiön ryhmässä tutkimassa markkinoiden parhaiden teknisten ratkaisujen toimivuutta ja asiakkaiden valmiuksia uusien kulutusjoustopalvelujen hyödyntämiseen. Yhteishankkeen taustalla ovat ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet Euroopassa, ja siitä seurannut koko kotimaisen energiajärjestelmän muuttaminen yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi. Samalla asiakkaan rooli muuttuu passiivisesta sähkön käyttäjästä aktiiviseksi ja keskeiseksi energiavaikuttajaksi. 

Tutkimukseen osallistuneiden 50 asiakkaan käyttöön veloituksetta asennettu laitteisto ohjaa kodin sähkön käyttöä ja kerää tietoa sähkön käytöstä. Sähkön kulutuksen ohjaus todellisen tarpeen ja verkon kuormituksen mukaan odotetaan tuovan asiakkaalle rahallista säästöä ja lisäksi vähennystä hiilidioksidipäästöihinTutkimusjakson päätyttyä teemme johtopäätöksen energianhallintapalveluiden jatkomahdollisuuksista. 

Louhikosken voimalaitoksen purkupäätös vapauttaa Saramojoen luonnolliseksi jokireitiksi

Louhikosken voimalaitoksen peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä nousi esiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa: voimalatekniikan modernisointi tämän ajan vaatimusten mukaiseksi tai voimalan purkaminen. Saneerausinvestointi olisi ollut laskelmiemme mukaan sinänsä taloudellisesti kannattava, mutta tässä tapauksessa Saramojoen vapauttamisen arvo ympäristölle ja maakunnalle oli mielestämme kuitenkin taloudellista tuottoa suurempi. Päätökseen vaikutti myönteisesti myös se, ettei voimalaitoksen purkamisesta aiheudu yhtiölle pysyvää säännöstelyvelvollisuutta tai muita rasitteita.

Hanketta valmisteltiin jo kaksi vuotta erittäin hyvässä yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Nurmekseen kaupungin, Maakuntaliiton ELY-keskuksen ja paikallisten rahoittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitelman mukaan joki voitaisiin nopeimmillaan vapauttaa muuhun käyttöön jo vuoden 2021. Voimalan purkamisen kokonaiskustannukset ovat 1,7 miljoonaa euroa. PKS luopuu voimalaitoksesta vastikkeetta.

Enerkelle Ympäristösertifikaatti

Osoituksena ympäristöä kunnioittavasta toiminnasta ja kehityksestä kestävien arvojen mukaisesti Enerkelle myönnettiin RALA:n Ympäristösertifikaatti vuonna 2020. Ajoneuvokalustoa korvattiin uudemmilla pienempipäästöisillä pakettiautoilla ja hankittiin kolme hybridiautoa työnjohdolle.

Enerke on oman toimialansa huippuja saavutettuaan materiaalin kierrätyksessä yli 90%:n kierrätysasteen.