Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2020

Vastuullisuus tuo lisäarvoa liiketoimintaan

Koronapandemian aiheuttama maailmanlaajuinen talouskriisi johti äkilliseen ja voimakkaaseen talouden supistumiseen maailmanlaajuisesti vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Suomessa talouden lasku jäi kuitenkin pienemmäksi kuin muualla euroalueella.

Suomessa sähkön käyttö väheni, mikä johtui teollisuuden sähkönkulutuksen laskusta sekä lämpimästä säästä. Poikkeuksellisen runsas vesi- ja lumitilanne Norjassa ja Ruotsissa romahdutti tammikuussa sähkön markkinahinnat ja sähkön tukkuhinnan vuosikeskiarvo jäi selvästi edellisen vuoden keskihintaa alhaisemmaksi. Myös Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n toimialueella sähkönkäyttö pieneni edellisestä vuodesta pääosin leudon sään vuoksi, mutta osin myös koronaepidemian vuoksi.

PKS-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 122 miljoonaa ja liikevoitto pieneni puoleen edellisestä vuodesta, mikä johtui sähkönkäytön vähentymisestä, toimialueen asiakkaille annetusta korona-alennuksesta sekä poikkeuksellisten myrskyjen aiheuttamista lisäkustannuksista.

PKS Sähkönsiirto Oy jatkoi sähköverkoston suunnitelmallista uusimista toimitusvarmuuden parantamiseksi lain edellyttämällä tavalla. Tällä hetkellä yli puolet asiakkaistamme on säävarman sähköverkon piirissä. Kesällä 2020 koettiin poikkeuksellisen kovia myrskyjä, jotka aiheuttivat toimialueella laajoja sähkökatkoksia sekä suuria vaurioita sähköverkostolle.

PKS:n oma sähköntuotanto vuonna 2020 oli normaalivuoden tuotantoa suurempi ja kattoi lähes 30 prosenttia yhtiön toimialueella käytetystä sähköstä. Omalla, toimialueella sijaitsevalla vesivoimatuotannolla on merkittävä taloudellinen vaikutus yhtiölle, sähkönkäyttäjille ja koko maakunnalle.

PKS-konsernissa vastuullisuusajattelu on luonnollinen osa liiketoimintaa. Se ohjaa valintojamme ja tekojamme. Pyrkimyksenämme on tehdä vastuullisesta sähkönkäytöstä vastustamatonta tuottamalla asiakkaille helppokäyttöisiä palveluja ja opastamalla ja kannustamalla vastuulliseen energiankäyttöön. Huomioimme vesivoimaloidemme kunnostamisessa, käytössä ja ylläpidossa kustannustehokkuuden ja turvallisuuden lisäksi ympäristöarvot. Tästä käytännön esimerkkinä ovat Pielisjoen Kuurnaan rakennettu äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen poikastuotantoalue sekä vuonna 2021 toteutettava Saramojoen vapauttaminen purkamalla Louhikosken vesivoimalaitos Nurmeksessa.

Esitän parhaat kiitokset yhteistyöstä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja koko henkilöstölle sekä kiitokset luottamuksesta yhtiön hallinnolle ja omistajille.

Jorma Korhonen
toimitusjohtaja, energianeuvos