Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2020

PKS-konserniin 52 uutta osaajaa 

Vakituisen henkilöstön määrä nousi PKS-konsernissa vuoden 2020 aikana 35 uudella ammattilaisella ja oli vuoden lopussa 304. Vaikka kilpailu osaavista työntekijöistä onkin jo vuosien ajan kiristynyt, olemme luotettavana ja merkittävänä työnantajana kuitenkin onnistuneet rekrytoinnissa hyvin. Saimme joukkoihimme 52 uutta henkilöä ja pois lähti 17 henkilöä, joista kaksi siirtyi eläkkeelle. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli yhteensä kymmenen henkilöä, joista emoyhtiössä kuusi ja Enerkessä se PKS Sähkönsiirrossa molemmissa kaksi henkilöä. 

Erityisesti sähköverkostosaneeraukseen tarvitaan lisää ammattilaisia 

Enerken saamat mittavat työmaahankkeet Keski-Suomessa, Järvi-Suomessa, Kainuussa ja Savossa sekä lakisääteisten toimitusvarmuustavoitteiden mukaiset sähköverkostosaneeraukset Itä-Suomessa ovat olleet suurin syy rekrytointitarpeen taustalla. Sähköverkkoja uudistetaan Suomessa tällä hetkellä voimakkaasti ja investointitahti tulee jatkumaan korkealla tasolla pitkälle 2030-luvun puolelle saakka. Uusia ammattilaisia alalle tarvitaan koko ajan lisää. Uudistuva tekniikka ja sähköalan murros edellyttävät yhä laajempaa ammattiosaamista, itsenäistä otetta ja vastuunottokykyä. 

Olemme osallistuneet jo useana kesänä valtakunnalliseen Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan. Koronan leimaamana poikkeuksellisena vuotenakin pystyimme tarjoamaan kesätyötä 13 nuorelle ja heidän yhteen laskettu työpanos oli noin 4,4 henkilötyövuotta. Oikotie Työpaikkojen luotsaamaVastuullinen Kesäduuni -kampanjan kantavana ajatuksena on tarjota nuorille hyviä työkokemuksia ja mielekkäitä töitä vastuullisessa työyhteisössä. PKS:n tarjoama työpaikka on monelle opintojensa alussa olevalle nuorelle ensimmäinen askel työelämään.  

Haasteiden vuosi 

Korona-aika vaikutti kaikkien PKSläisten työhön jollain tavalla. Smyös nosti positiivisesti esille reagointinopeutemme ja mahdollisuuden uudenlaiseen työn tekemiseen. Kun epidemia alkoi, organisaation kaikki tasot reagoivat ripeästi. Toimistotehtävissä siirryttiin etätyöhön ja kokoukset pidettiin virtuaalisesti. Asennustehtävissä ja asiakastyössä kiinnitettiin erityistä huomioita poikkeusajan turvalliseen työskentelyyn. Uudet toimintatavat, joustavuus ja toinen toistemme tukeminen jatkuvat varmasti vielä pandemian jälkeenkin. 

Poikkeusvuodesta huolimatta sairauspoissaolomme vähenivät edelleen. Koko konsernissa oltiin vuonna 2020 sairauden takia poissa 2,56 % tehdystä työajasta