Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2020

Ennätyksellisen voimantuotannon ja vastuullisuustekojen vuosi 

Yhteiskuntamme tarvitsee uutta sähköntuotantokapasiteettia tukemaan energia-alan murrosta sekä turvaamaan sähköntuotannon omavaraisuutta. Uusiutuva vesivoima on erinomainen ratkaisu tasoittamaan voimakkaasti sääriippuvaista tuuli– ja aurinkovoiman tuotantoa. Oikein prosessoituna vesivoima voi edistää myös ympäristön tilaa ja parantaa vaelluskalojen elinoloja. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja sen tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy sekä Laurinvirta Oy ovat toimineet edelläkävijänä ja esimerkin näyttäjänä muille jo vuosia 

Laurinvirran ja Puhoksen pienvoimalat tuotantoon ja Kuurnan revisio käynnistyi 

Uuden voimantuotannon osalta Laurinvirran pienvoimalaitos saatiin kaikista vaikeuksista ja haasteista huolimatta tuotannolliseen käyttöön aivan vuoden loppumetreillä, kun ”Impi” käynnistyi ”Kaisan kaveriksiVaikkakin Laurinvirrassa äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen poikastuotantoalue ja sen tarvitseman vedenvirtauksen mahdollistava pienvoimala ovat nyt valmiinaniin vielä riittää tehtävää tavoitellulle luotettavuudenkäytettävyyden ja tuotannon tasolle pääsemiseksi  

Puhoksen uusittu vesivoimalaitos aloitti tuotannon heinäkuussa. Koneiston kotimaan, Itävallan, kalenterin mukaan ristitty Kunigunde” on osoittanut ainakin näin lyhyen käytön jälkeen luotettavuutta ja hyvää käytettävyyttä. Puhoksessa uusittiin vesivoimalaitoksen lisäksi myös ohijuoksutusluukut. Molemmat hankkeet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.  

Kuurnan vesivoimalaitoksen ykköskone pysäytettiin 49 tuotantovuoden jälkeen viimeisen kerran juhannuksen tienoilla ja kaksi vuotta kestävä laitosuusinta alkoi. Ensimmäisen uusitun koneiston osalta tuotannollinen käyttö pyritään aloittamaan 2021 keväällä.  

Saramojoki vapautuu virkistys- ja kalatalouskäyttöön 

Vastuullinen vesivoimantuotantostrategiamme saa jatkoa Saramojoessa Nurmeksessa sijaitsevan Louhikosken vesivoimalaitoksen purkupäätöksestä, josta tiedotimme syyskuussa. 

Vesivoimasta luopuminen on vaativa prosessi, ja Louhikosken osalta selvitystyöt eri hankevaihtoehdoista aloitettiin jo vuosia aiemmin.

Kun päätösten aika lopulta koitti, valinta oli selkeä, ja jo nyt hankkeen tuoma positiivinen palaute on tukenut päätöstämme.  

Vesivoiman tuotannossa erinomainen vuosi 

Vuosi 2020 oli keskilämpötiloiltaan ennätyksellisen korkea ja sademäärät nousivat keskiarvojen yläpuolelle, paikoitellen jopa poikkeuksellisen suuriksi. Vesivoiman kokonaistuotantomme oli erinomaiset 232 GWh, vaikka Puhos, Laurinvirta ja Kuurnan ykköskone olivat poissa tuotannossa lähes puolet kalenterivuodesta. Kokonaistuotannon määrään vaikutti vahvasti Jänisjoen vesistöalueen kaikkien aikojen ennätysvesivuoden siivittämät tuotantoennätykset Ruskeakosken ja Saarion vesivoimalaitoksissa.

 

Sähköntuotanto-yksikkö ylläpitää ja kehittää kustannustehokkaasti sekä innovatiivisesti ympäristöarvot ja turvallisuus vastuullisesti huomioiden konsernin vesivoimalaitoksia siten, että voimalaitosten tuotanto ja tuotannon arvo säilyvät hyvällä tasolla.  

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa yhdeksän vesivoimalaitosta sekä Pielisjoessa sijaitsevista Kuurnan Voima Oy:n ja Laurinvirta Oy:n vesivoimalaitoksista 89 prosenttia. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä 220 miljoonaa kilowattituntia. Vesivoimalla tuotettu energia on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.