Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021

Pohjois-Karjalan Sähkön vuosikertomus 2021

Käytännön ympäristöteko Saramojoella

Vuonna 2021 Suomen talous kääntyi noususuunnalle ja Suomen voitiin todeta selviytyneen pandemian aiheuttamista talouden heilahteluista keskimäärin EU-alueen maita tasaisemmin. Sähkön käyttö palautui pandemiaa edeltäneelle tasolle. Sähkön tukkuhinnat nousivat loppuvuotta kohti saavuttaen joulukuussa historiansa korkeimman tason.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle vastuullisuus on tärkeää kaikessa toiminnassaan. Nurmeksessa teimme historiaa purkamalla Louhikosken vesivoimalaitoksen. Saramojoki vapautettiin takaisin luonnonmukaiseksi jokireitiksi kalatalous- ja virkistyskäyttöön. Lisäksi Pielisjoen Kuurnaan rakennetulta Saimaan järvilohen poikastuotantoalueelta saatiin jo ensimmäiset positiiviset havainnot kehityshankkeen onnistumisesta. Nämä ovat käytännön esimerkkejä vastuullisuustoiminnastamme ympäristömme hyväksi.

Tuure Aho
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

 

Avainluvut

 

Liikevaihto (milj. euroa) 173,9
Liikevoitto (milj. euroa) 18,8
Tilikauden voitto (milj. euroa) 15,2
Investoinnit (milj. euroa) 41,9

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin

Vakituisen henkilöstön määrä