Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2021

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama tytäryhtiö.

  2021 2020 2019 2018
Liikevaihto (milj. euroa) 173,9 121,6 120,9 114,2
Liikevoitto (milj. euroa) 18,8 7,6 15,8 13,1
Tilikauden voitto (milj. euroa) 15,2 6,2 12,8 9,5
Investoinnit (milj. euroa) 41,9 41,3 30,7 27,1
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 5,6 2,6 5,4 4,3
Omavaraisuusaste (%) 64,4 68,5 72,6 73,2
Sähkön siirto (GWh) 1148 995 1095 1114
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 180 220 180 198
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 87 372 87 722 88 161 88 568
Verkostopituus (km) 22 683 22 585 22 530 22 447
Henkilöstö 31.12 319 304 269 236

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialuekartta.