Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Pohjois-Karjalan Sähkön vuosikertomus 2022

Rautainen osaaminen ja reagointikyky
konsernin vahvuutena

Siirryimme koronavuosista suoraan energiakriisin keskelle erittäin haastavaan markkinatilanteeseen. Sähköpulan riski ja erittäin korkeat sähkön markkinahinnat vaikuttivat asiakkaisiin ja PKS-konsernin liiketoimintaan. Oma vesivoimantuotanto tasoitti hieman ennätyskovien hankintakulujen vaikutusta asiakashintoihin. PKS-konsernin tulos säilyi vakaalla tasolla.

Osallistuimme yhdessä asiakkaidemme kanssa valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan vähentämällä sähkönkulutusta ja siirtämällä sähkönkäyttöä kulutushuippujen ulkopuolelle. Tällä tavoin vältimme sähköpulan varalle suunnitellut kiertävät sähkökatkot.

Vastaamme toimintaympäristömme haasteisiin toimimalla suunnitelmallisesti ja tulevaa ennakoiden. Tämä näkyy esimerkiksi työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tehtävällä oppilaitosyhteistyöllä ja hiilineutraaliin energiantuotantoon liittyvissä strategisissa päätöksissä.

Tuure Aho
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Avainluvut

 

Liikevaihto (milj. euroa) 215,5
Liikevoitto (milj. euroa) 23,5
Tilikauden voitto (milj. euroa) 14,7
Investoinnit (milj. euroa) 43,1

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin

Vakituisen henkilöstön määrä