Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Paikallisen vesivoiman merkitys korostui energiakriisissä

Vesivoimalaitosten pitkä elinkaari määrittelee vahvasti niiden toiminnan, käytettävyyden ja tuotannon tehostamismahdollisuuksien suunnittelua. Kulunut vuosi osoitti, että vesivoiman rooli voimakkaasti muuttuvassa yhteiskunnassamme on yhä tärkeämmässä roolissa. Tekniikan kehittyessä löytyy koko ajan myös uudenlaisia meitä kiinnostavia tapoja puhtaamman vähäpäästöisen energian tuotantoon, jolla mahdollistamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Vastuullisesti tuotettu vesivoima luo vankan pohjan kaikelle jo olemassa olevalle sekä uudelle tuotannolle ja on Suomen tärkein sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottaja. Tällä hetkellä lähes puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä tuotetaan vesivoimalla. PKS:n tuottama vesivoima on tärkeässä roolissa erityisesti maakunnallisesti, mutta myös valtakunnallisen energiantuotannon kokonaisuudessa. Suomessa on noin 220 vesivoimalaitosta, joista jokainen on tärkeä osa suomalaista energiajärjestelmää.

Oma puhdas, maakunnallisesti hajautettu vesivoima varmistaa ja luo tasapuolisen mahdollisuuden kehittää Pohjois-Karjalaa oikeaan suuntaan.

Tarvitsemme energiaa kaikkialla ja kaiken aikaa, mutta erityisesti kriisi- ja häiriötilanteissa. Suomen tasapainoinen kehittäminen edellyttää omavaraista, edullista ja puhdasta energiaa, mikä toteutuu muun muassa oman vesivoimantuotannon vaalimisella. Pohjois-Karjalan Sähkö onkin toiminut jo vuosia kehittäen omaa tuotantoaan vastuullisuusnäkökulma edellä. Tätä teemaa korostaa uusi päivitetty tuotannon strategia, jossa merkittävässä roolissa on alueen elinvoimaisuus.

Kuurnan ja Vihtakosken uusinnat valmistuivat ja Saarion alkoi

Vuoden aikana tapahtui paljon muutakin kuin strategian päivitys. Syyskuun lopussa Kuurnan voimalaitoksen uusinta valmistui viimeistenkin työvaiheiden jälkeen. Kaikkiaan viisi vuotta kestänyt projekti eteni aikataulullisesti lähes suunnitelmien mukaisesti. Kakkoskoneen, ”Patrician”, tuotannollinen käyttöönotto tapahtui 18.6.2022. Suurelta osin Kuurnan revision sekä kuivan loppuvuoden takia kokonaistuotanto laski hieman edellisestä vuodesta, ollen 170 GWh. Alkuvuoden runsaiden tulvien jälkeen aina kesäkuuhun saakka tuotantomäärät seurasivat keskiarvoa, mutta heti heinäkuusta alkaen loppuvuoden määrät toteutuivat merkittävästi alempina.

Toinen merkittävä kunnostuskohde, Vihtakosken tulvaluukut, valmistuivat rakennusteknisesti vuoden lopussa. Hankeen tekninen valmistuminen siirtyy kuitenkin tulevalle vuoden 2023 kesälle laitteistotoimitusten viivästymisen takia.

Kesällä aloitettiin lisäksi Saarion voimalaitoksen uusinta rakennusteknisillä töillä. Revision ensimmäinen vaihe valmistui vuoden lopussa. Varsinainen päälaitteiden uusinta alkaa kesäkuussa 2023 ja valmista on suunniteltu olevan vuoden loppuun mennessä.

Vaikkakin sääolosuhteet olivat haastavat ja laskivat kokonaistuotantoa, vuosi oli käytettävyyden osalta erinomainen. Vuoden aikana ei tapahtunut tuotantoa vähentäviä toiminnan keskeytyksiä. Investoinnit ja panostus uudistettuun teknologiaan on tuonut lisäarvoa paremmalle käytettävyydelle ja vakaammalle tuotannolle. Tästä on loistava jatkaa toiminnan kehittämistä uudistetun strategian pohjalta.

Jari von Becker
liiketoimintajohtaja
Tuotanto

Tuotanto-liiketoiminta ylläpitää ja kehittää innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti PKS-konsernin voimalaitoksia ja niiden tuotantoa. Toiminnan lähtökohtana ovat vastuullisuus, ympäristöarvot ja turvallisuus, jotta voimalaitosten tuotanto ja tuotannon arvo säilyvät hyvällä tasolla.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa kahdeksan vesivoimalaitosta sekä Pielisjoessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:sta ja sen tytäryhtiöstä Laurinvirta Oy:n, 89 prosenttia. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä 220 miljoonaa kilowattituntia. Vesivoimalla tuotettu energia on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.