Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Vastuullinen ja ihmisläheinen yrityskulttuuri sitouttaa henkilöstöä

Työntekijät viihtyvät PKS konsernissa keskimäärin kymmenen vuotta. Viime vuonna yli 30 vuoden työuria tehneitä oli 36 rautaista ammattilaista. Kaikkiaan talossa oli vuoden lopussa 332 henkilöä, joiden keski-ikä oli 40 vuotta. Toimialan luonteesta johtuen miehiä oli edelleen selvä enemmistö 283 ja naisia 49.

Onnistuimme vuoden akana rekrytoimaan joukkoihimme 58 uutta henkilöä. Vakituisen henkilöstön määrä nousi PKS-konsernissa kolmellatoista. Pois lähtijöitä oli 45 henkilöä, joista eläkkeelle siirtyi kuusi. Vakituisen henkilökunnan lisäksi PKS-konsernissa työskenteli yhteensä 45 määräaikaista projekti- tai kesätyöntekijää.

Valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa kesätyöntekijämme arvioivat Pohjois-Karjalan Sähkön sijalle kuusi. PKS:n kanssa samassa suurten organisaatioiden Vastuullisimmat kesätyönantajat -sarjassa oli mukana kaikkiaan 61 yritystä. Kilpailun kokonaistulokset perustuivat kesätyöntekijöiden tekemiin arvioihin ja eri osa-alueiden arvioinneissa perehdytys ja oikeudenmukaisuus nostivat PKS:n jopa sijalle kolme.

Energia-alalla työvoiman saatavuus on vaikeutunut lisääntyneen kilpailun vuoksi. Enerke laajensi oppilaitosyhteistyötä työvoiman saatavuuden edistämiseksi Itä-Suomen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun lisäksi Kuopioon, Mikkeliin, Jyväskylään ja Tampereelle. Lisäksi osallistuimme useisiin rekrytointitapahtumiin ja -messuille. Saimme myös Riverian ja Karelian opettajia meille työelämäjaksoille.

Toiminta kehittyi monella sektorilla

PKS Sähkönsiirron liiketoiminnan strategisten tavoitteiden toteutumista edistävä henkilöstöstrategia valmistui vuoden aikana. Henkilöstöstrategian keskeisiä painopistealueita ovat osaamisen, johtamisen sekä työyhteisötaitojen ja yrityskulttuurin kehittäminen. Myös konsernipalvelussa määriteltiin strategiset kyvykkyydet, joista johdetut henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat laaditaan vuonna 2023. Enerkessä otettiin käyttöön uusi tulospalkkausjärjestelmä strategiakaudelle 2022-2024.

Varhaisen tuen toimintamallimme ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ovat tukeneet henkilöstömme hyvinvointia onnistuneesti, vaikkakin korona hieman nosti poissaolojamme.

Koko konsernissa oltiin vuonna 2022 sairauden takia poissa 3,5 prosenttia tehdystä työajasta.

Energiakriisin seurauksena noussut sähkönhinta aiheutti asiakkaille huolta ja lisäsi kiinnostusta omaan sähkönkäyttöön ja sopimusvaihtoehtoihin. Asiakkaiden yhteydenottojen määrä ruuhkautti ajoittain eri palvelukanavat. Panostimme asiakaspalvelun saatavuuteen ja kehittämiseen rekrytoimalla lisäresurssia, kehittämällä osaamista, prosesseja ja tietojärjestelmiä. Järjestimme lisäksi asiakaspalvelulle ja Sähkökaupalle haastavien asiakastilanteiden ja niiden aiheuttamien kuormittavien tilanteiden koulutusta.

Sisäisen viestinnän toimivuuden merkitys, helppo ja nopea tiedonjako ja -haku, on korostunut etätyönteon myötä. Tiedonkulun kehittämiseksi otimme käyttöön toiminnoiltaan ja ilmeeltään täysin uudistuneen intran, joka ristittiin nimikilpailun voiton mukaan Säpäkäksi. Nimi juontaa juurensa nopeaan eli säpäkkään tiedon liikkumiseen ja löytymiseen.

Outi Leppänen
henkilöstöpäällikkö
PKS-konserni