Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Astetta alemmas -kampanjalla sähköpulaa vastaan

PKS-konserni oli kumppanina valtakunnallisessa Astetta alemmas –kampanjassa, joka käynnistyi lokakuussa ja kesti maaliskuun 2023 loppuun. Kampanja toteutettiin yhdessä Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran kanssa.

Tavoitteena oli, että kaikki suomalaiset kodit, yritykset, taloyhtiöt, kunnat, järjestöt ja oppilaitokset osallistuvat energiansäästöön konkreettisin ja nopeasti tehoavin toimin sekä rajoittavat omatoimisesti sähkön käyttöä huippukulutustuntien aikana sähköpulan ja siitä johtuvien sähkökatkojen ehkäisemiseksi. Kampanja onnistui hyvin, sillä valtakunnan tasolla säästöä kertyi loka-joulukuussa 7-10 prosenttia ja PKS Sähkönsiirron verkkoalueella jopa 14-37 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Koko kampanjan aikainen säästö oli omalla verkkoalueella 18 prosenttia, eli yhteensä 95 686 000 kilowattituntia, joka vastaa tyypillisesti noin 5 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta (18 000 kWh/vuosi).

PKS-konsernissa on tehty vuosien saatossa paljon töitä energiansäästön ja vastuullisten valintojen eteen. Silti petrattavaa vielä löytyi ja suurimmat vaikutukset saimme aikaiseksi Joensuun toimitiloissa, jossa työskentelee yhteensä noin 80 henkilöä. Pudotimme sisälämpötilan 20 asteeseen ja henkilöstö huolehti omien työhuoneiden ja neuvottelutilojen valojen himmennyksestä ja sammuttamisesta silloin, kun siellä ei työskennelty, sekä sähköisten työvälineiden virran katkaisusta aina kun niitä ei käytetty. Säästöä kertyi Rantakadun kiinteistön osalta koko kampanjan aikana 27 620 kilowattituntia, joka oli 33, 6 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Enerkeläiset sitoutuivat toimistotilojensa lämpötilan yhden asteen ja tuotanto- ja varastotilojen kahden asteen pudotuksen lisäksi tehostamaan työajoja, optimoimaan reittejä ja noudattamaan taloudellista ajotapaa.

Energiansäästöneuvonnan merkitys kasvoi asiakasviestinnässä

Suurin vipuvoimamme syntyy siitä, että saamme asiakkaamme mukaan energiansäästötekoihin neuvonnan ja ymmärryksen lisäämisen avulla. Opastimme asiakkaita tutustumaan omaan sähkönkäyttöönsä OmaPKS-palvelussa, tekemään kotiinsa tai yritykseensä sopivia energiansäästötoimia sekä osallistumaan kulutusjoustoon sähköpulan estämiseksi. Kanavina olivat sähköiset asiakaskirjeet, PKS:n Facebook-sivut ja nettisivut. Lisäksi Kymppi-asiakaslehdessä oli energiansäästön teemanumero ja Astetta alemmas -teemapäivä PKS Kaupassa.

Takuuhintaisen sopimuksen tehneet asiakkaat ovat tutkitusti vähiten motivoituneita energiansäästöön ja kulutusjoustoon. Yhtenä Astetta alemmas -toimena Sähkökauppa kehitti määräaikaisia Optimi Takuu -sopimusasiakkaita varten valtakunnallistakin huomiota herättäneen Talven sankarit -kampanjan, joka käynnistyi joulukuun alussa. Kannustimme Optimi Takuu -asiakkaitamme ilmoittautumaan mukaan pilottiryhmään, jossa tarjottiin energiansäästön tuoman rahallisen hyödyn lisäksi mahdollisuutta tienata onnistuneen kulutusjouston avulla rahaa. Jos asiakkaan kulutus alitti lämpötilakorjatun tuntikohtaisen kulutusennusteen, sai hän hyvitystä erotuksen osalta 5 senttiä kilowattitunnilta. Bonusporkkanaksi tarjottiin vielä mahdollisuus tuplata hyvityssumma, jos asiakas onnistui lisäksi siirtämään kulutustaan ennustettua enemmän halpojen tuntien aikoihin. Talven Sankarit -kampanjasta hyötyivät kaikki osapuolet; asiakkaan sähkölaskut pienenivät, säästötoimilla oli positiivinen vaikutus valtakunnalliseen sähkön riittävyyteen ja PKS:n sähkönhankintakustannukset alenivat.

Saavutimme vuoden lopussa hiilineutraaliustavoitteemme

Viime vuonna oma tuotantomme ja tuotanto-osuutemme oli 89 prosenttisesti uusiutuvaa tai päästötöntä. Vesivoimaa oli 67 prosenttia, ydinvoimaa 16 ja tuulivoimaa 6 prosenttia. Hiililauhteella ja biovastapaineella tuotettiin sähköä 11 prosenttia. Saavutimme sähköntuotannon strategisen hiilineutraaliustavoitteen vuoden 2022 lopussa, kun luovuimme fossiilisia polttoaineita käyttävän Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksen omistusosuudesta. Tuotantomme on nyt 99 prosenttisesti uusiutuvaa tai päästötöntä ja yksi prosentti koostuu turpeesta, biopolttoaineesta sekä häkäkaasusta.

PKS myi vuoden aikana asiakkaille 106 aurinkosähköjärjestelmää ja PKS Sähkönsiirto liitti jakeluverkkoonsa yhteensä 593 aurinkosähköjärjestelmää. Liitettyjen järjestelmien määrä oli 87 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan aurinkosähköjärjestelmiä oli PKS Sähkönsiirron jakeluverkossa vuoden lopussa 1 998 kappaletta ja niiden aurinkotuotannon nimellisteho oli 13 megavolttiampeeria. 

PKS Sähkökauppa osallistui aktiivisesti Joensuun ilmastokumppanit -yhteistyöverkoston tapaamisiin. Tartuimme mahdollisuuteen hyödyntää Afry Oy:n laatimaa päästölaskuria, jonka avulla pystyimme pääpiirteittäin tutkimaan toimintamme aiheuttamaa hiilijalanjälkivaikutusta. Pelkistetyn laskennan mukaan Sähkökaupan hiilijalanjäljeksi muodostui 27, 5 hiilidioksiditonnia vastaten suuruudeltaan noin 2,7 keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälkeä ja sitä voidaan pitää hyvin kohtuullisena. Laskennan teki keräämiemme tietojen pohjalta Karelia-ammattikorkeakoulu.

PKS Sähkönsiirto rakentaa vihreän siirtymän mahdollistavaa sähköverkkoa

PKS Sähkönsiirron tehtävänä on pitää omilla palveluillaan huolta siitä, että ihmisillä ja yrityksillä on elämisen ja liiketoiminnan edellytykset Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa.  Yhteiskuntamme sähköistyy kiihtyvällä tahdilla ja yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Sähkön käytön ennakoidaan kaksinkertaistuvan lähivuosikymmenien aikana. Samalla uudet tuotantomenetelmät ja hajautettu pientuotanto tekevät sähkönkuluttajista myös sähköntuottajia. Nämä muutokset tarkoittavat, että sähköverkon merkitys on jatkossa suurempi kuin koskaan ja kasvaa edelleen. 

Vuonna 2022 PKS Sähkönsiirron verkostoinvestointien painopiste suuntautui haja-asutusalueiden sähköverkon uusimiseen. Uutta verkkoa rakennettiin vuoden aikana kaikkiaan 700 kilometriä. Uudistuksiin käytettiin yhteensä 31 miljoonaa euroa. 

Haja-asutusalueella uusittiin 20 kilovoltin runkojohtoja maakaapeloimalla ja siirtämällä metsissä kulkevia ilmajohtoja teiden varsille, missä ne ovat helpommin huollettavissa. Osa 20 kilovoltin johtohaaroista uusittiin yhden kilovoltin maakaapelirakenteilla. Uudistustöiden yhteydessä vapautui metsänkasvulle yli sata hehtaaria maapohjaa, kun metsässä kulkevaa keskijänniteverkon ilmajohtoa siirrettiin kaapeliksi maan alle.   

Enerke ottaa aktiivisesti vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Vuonna 2022 Enerke toteutti useita toimenpiteitä ympäristön hyväksi. Tilaamalla kolme sähköautoa Lehmon toimipisteelle verkostosuunnittelijoiden ja korjaamon henkilöstön käyttöön, Enerke vähensi päästöjä ja polttoainekustannuksia. Lisäksi sähköautot ovat hiljaisempia ja mukavampia ajaa kuin perinteiset polttomoottoriautot. 

Enerke tukee nuorten ammatillista kasvua ja antaa heille arvokasta kokemusta energiateollisuudesta tarjoamalla kymmeniä työssäoppimismahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sähköalan opiskelijoille. Tämä on antanut myös Enerkelle uusia näkökulmia ja ideoita toiminnan kehittämiseen, ja varmistaa energia-alan työntekijöiden saatavuuden myös tulevaisuudessa. 

Enerke lahjoitti yli 60 käytettyä mutta täysin toimivaa muuntajaa Ukrainaan, jossa niitä käytetään sähköverkon jälleenrakentamisessa. Muuntajat olivat Enerkelle tarpeettomia, mutta ne ovat erittäin tärkeitä Ukrainalle, jossa niitä hyödynnetään elintärkeän sähköverkon korjaamisessa. Yleensä muuntajat menevät kierrätykseen Suomessa, mutta nyt niille saatiin uusi elämä sisäministeriön koordinoiman verkkomateriaaliavun kautta.