Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Konsernin avainluvut

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) sekä Laurinvirta Oy, joka on kokonaan Kuurnan Voiman omistama tytäryhtiö.

  2022 2021 2020 2019
Liikevaihto (milj. euroa) 215,5 173,9 121,6 120,9
Liikevoitto (milj. euroa) 23,5 18,8 7,6 15,8
Tilikauden voitto (milj. euroa) 14,7 15,2 6,2 12,8
Investoinnit (milj. euroa) 43,1 41,9 41,3 30,7
Pääoman tuottoaste, ROI (%) 6,4 5,6 2,6 5,4
Omavaraisuusaste (%) 56,1 64,4 68,5 72,6
Sähkön siirto (GWh) 1010 1148 995 1095
Oma vesivoimatuotanto (GWh) 179 180 220 180
Sähkönkäyttöpaikat (kpl) 85 851 87 372 87 722 88 161
Verkostopituus (km) 22 776 22 683 22 585 22 530
Henkilöstö 31.12 332 319 304 269

Toimialue

Pohjois-Karjalan Sähkön toimialuekartta.