Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2022

Energiakriisi leimasi sähkönmyyjän ja asiakkaan arkea

Vuoden 2022 tärkeimmäksi tekijäksi sähkömarkkinoilla odotettiin ja toivottiin Olkiluoto 3 -voimalaitoksen käynnistymistä ja sen suotuisaa vaikutusta sähkönhintaan Suomessa. Valitettavasti kävi kuitenkin toisin ja keskeisimmäksi tekijäksi nousi Venäjän aloittama järjetön hyökkäyssota Ukrainassa ja sen käynnistämä energiakriisi Euroopassa.

EU:n vihreän siirtymän suunnitelmat nopeutuivat ja keinovalikoima muuttui voimakkaasti. Euroopan komission laatiman REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista sotatoimien vuoksi jo paljon ennen suunniteltua vuotta 2030. Venäjän energiasta irtauduttiin vuoden aikana EU:n pakotteilla ja sähköntuonti Venäjältä Suomeen loppui 15.5.2022. Venäjän tuonnin osuus Suomessa kulutetusta sähköstä on vaihdellut vuosittain 4–10 % välillä, joten sen päättymisen vaikutukset ovat merkittäviä.

Olkiluoto 3 -voimalaitoksen tarina jatkui tuttuun tapaan – jouduimme kuulemaan käyttöönoton viivästyksistä kerta toisensa jälkeen. Koekäyttövaihe saatiin käyntiin, mutta ongelmat syöttövesijärjestelmässä aiheuttivat koekäytön keskeytymisen ja käyttöönoton siirtymisen vuoden 2023 puolelle juuri kun Olkiluoto 3 -tuotantoa olisi kaivattu kipeästi helpottamaan energiapulan uhkaa ja tasaamaan hintatilannetta.

Markkinahinnat kohosivat yli kaksinkertaiseksi

Vuosi 2022 muistetaan varmasti sotavuotena ja tämän seurauksena myös sähkömarkkinahistorian kalleimpana vuotena. Nord Poolin koko vuoden systeemihinnan keskiarvo yli kaksinkertaistui suhteessa edellisvuoteen ollen 135,86 €/MWh (vuosi 2021: 62,31 €/MWh, vuosi 2020: 10,93 €/MWh). Suomen aluehinta toteutui 154,04 €/MWh hintatasoon, joka on myös yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (vuosi 2021: 73,34 €/MWh, vuosi 2020: 28,02 €/MWh)

Energiakriisin aikana markkinaehtoiset tuotteemme toimivat erinomaisesti.

Suurasiakkaiden salkunhoidon oikea-aikaiset toimenpiteet tasapainottivat nousseiden markkinahintojen vaikutuksia. Pörssihintaisia Priima- ja Priimaplus-tuotteita käyttävät asiakkaamme pystyivät hyvissä ajoin tehtyjen hintakiinnitysten ansiosta hyötymään markkinahintoja edullisemmasta sähköenergiasta tai siirtämään kulutustaan kalliilta tunneilta edullisemmille. Vuoden aikana jouduimme muokkaamaan myynnissä olevia tuotteitamme ja rajoittamaan Oiva- ja Oiva plus -sopimusten sekä Optimi kuukausi -sopimusten myyntiä.

Oma tuotanto ja onnistunut sähkönhankinta turvasivat asiakkaille markkinahintoja edullisemman sähkön

Hintojen nousu ja sähkön riittävyys aiheuttivat asiakkaille pelkoa ja huolta oman talouden hallinnasta. Asiakkaiden yhteydenotot ruuhkauttivat palvelukanavamme ja vastausajat venyivät puheluissa ja sähköposteissa valitettavan pitkiksi. Asiakaspalvelun ammattilaisemme tekivät kuitenkin suurella sydämellä kaikkensa, että asiakastarpeet saatiin hoidettua inhimillisessä ajassa. Reagoimme resurssipulaan palkkaamalla lisää henkilökuntaa asiakaspalvelun eri kanaviin ja jatkoimme entistä tarmokkaammin panostusta palvelun organisointiin ja asiakkaiden suosimien sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Vaikka asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, pieneni sähkönkulutus 6,7 %. Laskuun vaikutti lauhan sään ja valtakunnallisen Astetta alemmas -energiansäästökampanjan lisäksi kallistunut sähkön hinta. Tukkumarkkinahinnan kiivas nousu lisäsi sähkönhankintakustannuksiamme ja liikevaihtoamme merkittävästi. Oma sähköntuotanto ja siitä saatu hyvä myyntihinta markkinoilla sekä onnistuneet sähkön hankintatoimet mahdollistivat kuitenkin asiakkaillemme markkinahintoja edullisemman sähkön hinnan ja sähköliiketoiminnalle ennusteen mukaisen tuloksen.

Kohti entistä puhtaampaa sähköä

Oman vesivoiman tuotantomäärä jäi edellisen vuoden tasolle ja oli ennakoitua alempi kuivana jatkuneen sään ja Kuurnan voimalaitoksen revision takia.

Kymppivoima Oy:n kautta omistamiemme tuotanto-osuuksien tuotanto sen sijaan kasvoi 18 GWh pääosin lisääntyneen tuulivoimantuotannon ja Olkiluoto 3 -voimalaitoksen koekäyttövaiheen ansiosta. Ennustetusta tuotantomäärästä jäätiin kuitenkin huomattavasti Olkiluoto 3 -voimalaitoksen tuotantoon liittyvien ongelmien vuoksi.

Vuonna 2022 PKS:n fossiilinen tuotanto loppui. Useita vuosia sitten tehty päätös hiilineutraaliin tuotantoon siirtymisestä saatiin toteutettua vuoden lopussa, kun luovuimme osuudestamme Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksessa. Tällä hetkellä 99 % tuotannostamme on uusiutuvaa tai päästötöntä.

 

Tomi Turunen
liiketoimintajohtaja
PKS Sähkökauppa

Sähkökauppa-liiketoiminta kehittää ja myy sähköenergian käyttöön liittyviä nykyaikaisia palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat hallita paremmin omia energiakustannuksiaan. Pyrkimyksenämme on tehdä vastuullisesta sähkönkäytöstä asiakkaalle helppoa ja vastustamatonta.